ELFDE JAARFEEST „EEN AVONDJE UIT" IN ROTTERDAM Tijdens het borreluurtje, dat voorafging aan het jubïlarissendiner Ongeveer dertienhonderd Rotterdammers bevolkten zaterdag avond 2 februari j.l. het Flevogebouw ter gelegenheid van het elfde jaarfeest voor het personeel van onze brouwerij aldaar. Het is een plezierig „avondje uit" geworden, een feest, waaraan door heel velen actief is deelgenomen. Er was van alles te beleven. Traden in de ene zaal de artiesten op, dan was er in de andere zaal gelegenheid tot dansen, en omgekeerd. In de foyer leefde vooral de jonge garde op de muziek van „Los Copacabanos" zich uit in de twist en andere temperamentvolle dansen. Om even bij te komen of weer nieuwe moed op te doen, waren er drie kleine bars en enkele eethoekjes. Het programma, getiteld „Een avondje uit", vermeldde het optreden van een groot aantal artiesten, van wie vooral Rita Corita, Johnny Kraaykamp, de Wama's, het Cocktail trio en Frans van Dusschoten veel applaus oogstten. Ver vóór zevenen hadden de eersten zich reeds voor de ingang van het gebouw opgesteld en het was diep in de nacht toen de laatste feestgangers zich huiswaarts begaven. Diezelfde dag, 's middags, waren onze Rotterdamse jubila rissen, ter ere van wie het feest gegeven werd, de gasten van onze directie, met wie zij zich, na een gezellig borreluurtje, rond een feestelijke dis schaarden. Ook over dit jaarfeest is in Rotterdam nog dagenlang nagepraat. Twee van de drie „Willards" The Fouryo's Dansen met z'n tweeën. Bij „Los Copacabanos" was het een vrolijke, twisterige boel en met z'n allen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 24