Een ontegenzeggelijk voordeel van deze instelling is echter, dat tropische ziekten met hun vaak zo afstotende ziektebeelden hier niet voorkomen. Tegenwoordig beginnen de mensen meer en meer de behoefte te krijgen aan een betere behuizing, waartoe steeds meer eenvoudige, maar bijzonder leuke en frisse stenen huisjes worden gebouwd, die meestal in huurkoop worden verkregen. Jammer is het, dat ook hier veel geld onnut wordt opgeofferd aan pronkzucht en snobisme. Zeer velen rijden in auto's, liefst de nieuwste modellen en tegen woordig meer en meer de duurdere buitenlandse merken, die verkregen zijn op afbetaling tegen zeer rigoureuze voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van bromfietsen, scooters en draagbare radio's. Zelfs de tuinman met negen kinderen, wonende in een hut zonder leidingwater en elektriciteit en nauwelijks voorzien van het hoognodige, loopt met een radio van 400 gulden voor z'n buik onkruid te schoffelen. Op de fruit- en groentemarkten vindt men de prachtige, dikke en zeer sappige inheemse sinaasappels bij tien duizenden het hele jaar door voor 58 cent per stuk; in de grote winkels heeft men Zuid-Afrikaanse Out- spansinaasappels, kleiner en minder sappig, drie in een netje voor 2,50; ze worden grif verkocht en niet aan diegenen die zich deze dwaasheden eventueel zouden kunnen veroorloven. Weinig of niets wordt op dit prachtige eiland gedaan voor het aantrekken van toeristen. Drie, of misschien vier hotels zouden zonder meer geschikt zijn voor het toerisme op grote schaal, maar de rest van de talrijke hotelletjes en restaurants kan geen comfort bieden. Wel een voortreffelijke keuken, die u laat genieten van de heerlijkste vleesschotels maar vooral van vis-, langouste- en krabschotels. De Brasserie Lorraine (Lotharingse brouwerij), waarin Heineken eind Het gros van het soort toeristen dat hier dan nog komt kan dit soort heerlijkheden toch niet waarderen, daar deze lieden bacteriën en ziektekiemen zien, waar in feite alleen maar een prachtige langouste, drie kwartier gele den nog levend, ligt in een heerlijke mayonaise- of vinaigrettesaus. Vooral in de maanden november tot maart ziet men in de straten van Fort-de-France grote groepen Amerikaanse toeristen, die, op rondvaart langs de Caraïbische eilanden, enkele uren Martinique aandoen. Het is echter niet dit soort toeristen, waarvan velen de reis op afbetaling maken, dat een eiland als Martinique nodig heeft. Het zijn de jichtige, reumatische, bronchi- tische winterontvluchters, die na een werkzaam leven, dat nu bijna achter hen ligt, op geld niet hoeven te kijken, die maanden blijven. Maar deze mensen willen naast al datgene wat Onze Lieve Heer Martinique geschonken heeft comfort en mondain vermaak en daarvoor zullen toch de Martini- kijnen zelf moeten zorgen. Er zijn plannen voor enkele comfortabele hotels met een bijbehorend, van alle ge makken voorzien strand, maar het is twijfelachtig of daar ooit wat van zal komen. De reden van Heineken's belangstelling voor Martinique is het kortgeleden gesloten technisch contract met de plaatselijke brouwerij, de „Brasserie Lorraine". Opge richt in 1919 door René de Jaham is deze brouwerij tot voor kort een familieaangelegenheid geweest. Gedemo- bliseerd in het Franse departement Lotharingen en ge studeerd hebbend aan de brouwerijschool te Nancy, eveneens in deze provincie, noemde hij de brouwerij „Lotharingse brouwerij" of „Brasserie Lorraine". Toen de belangstelling van de groeiende Martinikijnse bevolking, mede doordat er meer geld onder de mensen kwam, voor de zwak- en niet-alcoholische dranken toe nam, werden meer en meer Franse bieren geïmporteerd en werden bottelarijen voor vorig jaar een belang heelt Coca-cola, Pepsi-cola en li monades begonnen. De produktie van de Bras serie Lorraine bedraagt mo menteel ongeveer 15.000 hl en beweegt zich nog steeds in stijgende lijn; zonder grote veranderingen aan te bren gen kan de capaciteit opge voerd worden tot 22.000 hl. Door zes vrachtwagens wordt het bier direct van de brouwerij bij hotels, restau rants maar ook bij particu lieren thuis bezorgd. De bierconsumptie bedraagt ongeveer 5 liter per jaar per hoofd van de bevolking. Indien alleen maar de plaats van de wijn (10 liter) of nog beter van de rum kon wor den ingenomen, een gouden toekomst ware weggelegd voor de „Brasserie Lor raine". W. DIJKSTRA 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 21