D BUITENLA The Vice President of the United States Drinks Heineken Beer Heineken Beer is Favoured in 128 Countries AMCtHVST WINES UNO SP'»'" STORES SlCOSt' no/vniHi AltflMAH/ A(OPAnHt ®U«* SKIVLIEGER MAAKTE FURORE IN ITALIË Tijdens de onlangs in Santa Marguerita, Italië, gehouden nationale waterskikampioenschappen heeft de Heineken ski vlieger, „bestuurd" door de heer N. Jurgens, opnieuw furore gemaakt, nu onder de duizenden Italiaanse toe schouwers, die de wedstrijden bijwoonden. De kam pioenschappen, die vier dagen duurden, werden gehou den in de baai bij Santa Marguerita. Elke dag steeg de heer Jurgens, die al eerder op deze wijze met Heineken reclame „gevlogen" heeft, op voor een zeilvlucht boven de baai om de naam van ons produkt letterlijk hoog te houden. EXPORT NAAR SPANJE Ook in Madrid wordt Heineken met veel genoegen gedronken, hetgeen moge blijken uit deze foto, die onlangs werd genomen in een studentencafé in de Spaanse hoofdstad. In het midden onze agent Felipe Battló Yglesias met naast hem de heer Leegstra van onze exportafdeling. FILMSTERREN PAUZEREN MET HEINEKEN Enige tijd geleden ver scheen in het pro grammablad van de Victory bioscoop in Brussel bijgaande foto van de filmsterren Dany Robin (een van de hoofdrolspeelsters in „The longest day") en Georges Marchal. De foto werd gemaakt in de „bar-rooksalon" van het theater waar de beide filmsterren in de pauze van de door hen bijgewoonde filmvoorstelling van een koele Heineken dronk genoten. OOK AMERIKA'S VICE-PRESIDENT PREFEREERT HEINEKEN Evenals president Kennedy legt ook vice-president Lyndon Johnson een speciale voorkeur voor ons bier aan de dag. Tijdens een recente reis naar het Midden Oosten bestelde hij op Cyprus twee cartons Heineken voor persoonlijk gebruik, een bestelling waarvan onze agent in Nicosia dankbaar gebruik maakte voor een advertentie, die u hierboven ziet afgebeeld. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 17