NIEUWS UIT BINNEN- EN BIER PER VLIEGTUIG NAAR AMELAND Dat deze strenge winter het vervoer van bier over de weg zeer bemoeilijkt heeft, mag als bekend verondersteld worden. Het vervoer per boot naar de Waddeneilanden leverde echter nog grotere problemen op en werd op een gegeven moment zelfs geheel lamgelegd. Ameland was een van de eerste eilanden, dat van de bewoonde wereld werd afgesloten. Onze agent, de heer G. J. Scheltenta, liet ons dan ook per telefoon weten dat het eiland zonder een druppel bier zat. Uit de aard der zaak konden wij dit niet op ons laten zitten en zo hebben wij enige malen voor het eerst op 18 januari j.l. ons bier door de lucht naar Ameland vervoerd. De vluchten werden uitgevoerd door Martin's Air Charter te Amsterdam. DE OVERSTEEK Gedurende de alle beschrijvingen tartende winter 1962/ 1963 was het in Amsterdam enige tijd mogelijk van het hoofdkantoor via de kortste weg over het ijs! naar de brouwerij te gaan en omgekeerd. De raad van be stuur in de persoon van de heer Wittert en vier leden van de directie, de heren De Rijke, Vestergaard, Van de Griendt en Weymarshausen, maakten op 6 februari j.l. gebruik van deze verbinding, waarbij, zoals u op de foto onder kunt zien, de heer Van de Griendt zich nog even op zeer glad ijs waagde. Op bovenstaande foto ziet u het uitladen van het bier op Ameland. Onnodig te zeggen dat deze service van de brouwerij door de heer Scheltema en door de bevol king van Ameland zeer op prijs werd gesteld. PENDELENDE VARIOMATON Met de machtige Europahal als „autogenieke" achter grond staat hier trots onze Variomaton met aan boord de winnaar van de Rally de Monte Carlo, Eric Carlson (2e van rechts), diens partner Gunnar Palm (uiterst rechts) en Rob Slotemaker (geheel links). Aan het stuur Ben Pon, evenals Rob Slotemaker een bekend Neder lands coureur. Ten tijde van de opname onderhield de Variomaton een pendeldienst tussen het parkeerterrein en het R.A.I.-gebouw, waar enige weken geleden, zoals u zich herinneren zult, de 46ste tentoonstelling voor auto's en caravans gehouden werd. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 16