Heftruckinstructeur Den Bosch te gast op de stapelschool van Van Gend Loos HOE DE VORK IN DE STEEL ZIT Bij het interne transport van het flessenhier op onze brouwerijen spelen de vorkheftrucks, als eerste schakel in de afleveringen, een zeer belangrijke rol. Op elk uur van de dag kunt u onze vork- truckchauffeurs in actie zien; bui ten, om te laden en te lossen, binnen, om de volle pallets in de opslagloodsen in torenhoge rijen op te stapelen. Behendig het lijkt spelender wijs te gaan en met grote nauw keurigheid manoeuvreren zij hun vracht naar elke gewenste plaats. Men zou hen, om in voetbalter men te spreken, „kunstenaars op de vierkante meterkunnen noemen. Vóór een vork truckchauffeur zo ver is, komt er heel wat kijken. Na zijn opleiding zal hij de nodige routine moeten opdoen om ten slotte die messcherpe vaardigheid te bereiken, die hem stempelt tot een „meester op de truck". De basis voor de heftruckkunst blijft echter de opleiding. Dat men daaraan bij Heineken, en we spre ken nu over onze brou werij in Den Bosch, grote waarde hecht, moge blij ken uit het feit dat de bedrijfsleiding van deze brouwerij onlangs besloot haar vorktruckinstruc- teur, de heer M. Oele, een korte studiecursus te laten volgen bij Van Gend 8c Loos. Deze firma heeft in Den Haag sinds enkele jaren een school, waar zij haar toekomstige vorktruck- chauffeurs van de grond af opleidt in het vak. De heer H. Jansen (negen jaar heftruckervaring) is ruim vier jaar instructeur op deze school, die elke twee weken zes vorktruckbestuurders aflevert. Ook van andere bedrijven heeft men van tijd tot tijd iemand in opleiding. Linksboven: Het heftruck- werk zelf is voor de heer Oele uiteraard kinderwerk. Hier rijdt hij met een vracht een van de wagons binnen. Links: Voor instructiedoel einden heeft de stapel- school van Van Gend Loos onder meer de be schikking over een open gewerkte benzinemotor. De cursus bestaat voor het groot ste gedeelte uit praktijkoefeningen. Hiervoor beschikt men over een Onze Bossche vorkheftruckinstructeur in actie bij het stapelen van verschillende goederenpakketten. flinke loods (waarin onder meer twee wagonoverkappingen zijn opgesteld), twee heftrucks en ver schillende goederenpakketten. Als hulpmiddelen bij de cursus heeft men verder nog een miniatuur wagon, schaal 1 10, met goede ren, boxen en pallets, eveneens op schaal, alsmede onder andere een dashbord en een opengewerkte benzinemotor. De theorie bestaat uit de nood zakelijke kennis, zowel wat de heftruck zelf betreft, als wat het transport, het laden en lossen van auto's en wagons aangaat. De heer Oele van Den Bosch heeft 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 10