HEINEKEN f «1 VERTEGENWOORDIGERS MAAKTEN KENNIS MET WHITBREAD PALE ALE Foto rechts hoven: De heer Van de Griendt tijdens zijn toespraak, waarin hij een uiteenzetting gaf van onze relatie met het Whithread-concern. Foto links hoven: De heer Jenkins, assis tant general manager van Whitbread, introduceerde het Pale Ale hij onze ver tegenwoordigers. Foto hoven: Een nieuwe gewaarwording voor tapmeester'Piet Claassen, die er vrijwel onmiddellijk in slaagde een per fect glas „Whitbread Alete schenken. Foto links: De animo om Pale Ale te proeven was groot; op de foto de heer Jenkins (derde van rechtsomringd door v.l.n.r. de heren Timmer, Goos, Van de Griendt, Mollerus, Bowyer (Whitbread Belgiëen Weymarshausen. Amsterdam, 21 december 1962. Tijdens de driebrouwerijentocht van onze commerciële buitendienst op genoemde datum (zie ook pagina 12), werd de reeds bestaande samenwerking tussen ons bedrijf en het Engelse brouwerijconcern Whitbread opnieuw versterkt door een feeste lijke introductie van het Pale Ale van deze brouwerij bij onze vertegen woordigers. Na een inleidende toespraak van de heer Van de Griendt gaf de heer H. Jenkins, assistant general sales manager van Whitlbread, een duide lijke uiteenzetting inzake de hoedanigheden van het Pale Ale. Vervolgens werd een Whitbread-film vertoond, die bij de aanwezigen bijzonder in de smaak viel. Het is dus zó, dat, evenals ons bier via de Whitbread verkooppunten in Engeland op de markt wordt gebracht, nu ook het Whitbread Pale Ale via de Heineken verkooporganisatie in Nederland verkrijgbaar is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 9