1932 Raadskelder te Rotterdam vernieuwd 1962 Ongetwijfeld bewaren vooral de ouderen onder ons de meest prettige herinneringen aan de raadskelder te Rotterdam vanwege de vele gezellige bijeenkomsten, die daar in de loop der jaren zijn gehouden. De ouderdom van de raadskelder bracht echter met zich mee, dat nu de tijd toch wel was gekomen om deze ontvangstruimte een ander aanzien te geven. En zo is eind vorig jaar naar een ontwerp van ir. J. A. van Nierop en onder supervisie van ons bouwbureau Horeca een ingrijpende interieurvernieuwing tot stand gekomen, waardoor de raadskelder een spectaculaire gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Een gedaantever wisseling, die over het algemeen met waardering is begroet. Aan de ene zijde is met behulp van mergelsteen (die nog aan de lucht moet verharden) een nieuwe wand gemaakt, waarin de bestaande bogen op verantwoorde wijze zijn verwerkt. Aan de andere zijde is de wand opgebouwd uit stenen, die afkomstig zijn uit een honderden jaren oud gebouw. Deze zogenaamde veldbrandstenen (die destijds in pri mitieve veldovens gebakken werden) zijn onregelmatig van kleur, vorm en samenstelling, hetgeen van de muur een aparte sfeer doet uitgaan. De voorstellingen in gips, die voorheen enkele wanden van de raadskelder sierden, zijn met zorg verwijderd en in ongeschonden staat bewaard gebleven. Links en rechts van de met smeedwerk gesierde deur treft men een aantal kleurige panelen aan, die door een jonge, Maastrichtse kunstschilder, samen met zijn ver loofde, geschilderd zijn. Naast de tapkast, die op het moment dat wij dit schreven nog niet gereed was, bevindt zich in de wand een gevelbord, dat als voorstelling draagt HET PAARD IN DE WIEG. Dit gevelbord is afkomstig uit een heel oud, destijds over de hele wereld befaamd zeemanscafé, dat omstreeks de eeuwwisseling in de Zandstraat te Rotterdam gevestigd was. Wat de technische bijzonderheden betreft, mogen wij niet vergeten te vermelden, dat een nieuwe luchtverwar- mingsinstallatie is aangebracht, waarmee zowel verse lucht aangevoerd alsook de temperatuur geregeld wordt. Verder heeft de raadskelder een ingebouwde verlichting gekregen en een nieuwe geluidsinstallatie, die in het plafond is weggewerkt. De gehele metamorfose heeft zich in nauwelijks drie weken voltrokken, hetgeen een compliment aan het adres van alle betrokkenen zeer zeker waard is. Naar wij hopen zal het nieuwe decor tot in lengte van jaren de achtergrond vormen van een voortgezette reeks van gezellige raadskelderbijeenkomsten. Vrcegei

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 8