BROUWERIJ TE KUALA LUMPUR OFFICIEEL IN BEDRIJF GESTELD De heer Tan Chin Tuan stelt v.r.n.l. de heren Bels, Schilling en De Graaf voor aan de minister. De inbedrijfstelling geschiedde door Z.E. Inche Mohamed Khir Johari, minister of agriculture and co-operatives. Bij de plechtigheid waren onder meer tegenwoordig de heer Tan Chin Tuan, president-commissaris van M.B.L., de heer Feith en de heren Lewis en Bels, respectievelijk general manager en technical manager van M.B.L. Uit Nederland waren voor deze gebeurtenis voorts nog over gekomen de heer en mevrouw De Rijke. Met de bouw van de brouwerij in Kuala Lumpur, die een capaciteit van 160.000 hl per jaar heeft, werd in februari 1961 begonnen. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat Kuala Lumpur de grootste bottelcolonne heeft, die ooit ergens in het buitenland onder supervisie van Heineken technici werd geplaatst. Deze colonne is, met inbegrip van in- en uitpakmachines, volledig ge mechaniseerd. Verder is in de nieuwe brouwerij op betrekkelijk grote schaal automatische apparatuur toe gepast. Z.E. Inche Mohamed Khir Johari tijdens zijn openingstoe spraak in de grote, naast de bottelarij gelegen opslaghal, die was omgetoverd in een ontvangstruimte voor de honderden genodigden. De minister gaat hier met een druk op de knop de brouwerij officieel in bedrijf stellen. Rechts op de foto de heer Tan Chin Tuan, links de heren Feith en Bels. De heer Tan Chin Tuan toont de minister de twee jonge tijgers (zie Vers van 't Vat vatnovember 1962), die de brouwerij ter gelegenheid van de opening ten geschenke had gekregen. De aankomst te Kuala Lumpur van de trein met de hoge gasten. In aanwezigheid van enkele honderden genodigden, waaronder talrijke autoriteiten, diplomatieke vertegen woordigers en vooraanstaande figuren uit het bedrijfs leven, werd op 17 november van het vorige jaar de nieuwe brouwerij van Malayan Breweries Ltd. te Kuala Lumpur officieel in gebruik genomen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 7