OPBRENGST Belastingen incl. accijns 22.7% Personeelskosten 17.6% Afschrijvingen 11.4% Betaalde interest 1.0% Uitgekeerde winst 3.8% Ingehouden winst 1.7% Grondstoffen materialen en diensten 4i.S%

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 6