vers van 't vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 13e jaargang, no. 89 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg Mr. C. H. W. d'Artillac Brill J. G. Timmer E. C. Arendsen REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch L. J. van Rhijn KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het maartnummer dient uiterlijk 12 februari 1963 in ons bezit te zijn. pag. De nieuwjaarstoespraken 1 Brouwerij te Kuala Lumpur officieel in gebruik gesteld 5 Raadskelder te Rotterdam vernieuwd 6 Onze vertegenwoordigers maakten kennis met Whitbread Pale Ale 7 Ponskamerteam Rotterdam in actie voor „Open het Dorp" 8 De heer Kloppenburg aan de beterende hand 8 Opleiding bedieningsvakman 8 Commerciële buitendienst bezocht de drie brouwerijen 8 Grote belangstelling voor E.H.B.O.-cursus te Rotterdam 10 Recordproduktie blikbier te Singapore 11 De ideeënbus11 Benoeming mr. P. Th. H. Vermeulen 11 Dankbetuigingen 11 Dit is zijn hobby (8)12 Zilveren jubileum dr. H. E. Jansen 14 Afscheid H. v. d. Kuilen en D. J. v. Beek 14 Personalia buitenland 15 In memoriam N. G. van Geilswijk 15 Van onze verenigingen 16 Een fijnproever 16 Onze kinderton19 Personalia 20 De puzzelhoek 21 Op de voorpagina: Winter 1962/1963. Deze foto is bedoeld als een ere saluut aan al diegenen van onze vestigingen, chauffeurs, vorktruck bestuurders, expeditie- en terrein- personeel, die ondanks de meest moeilijke omstandigheden van deze barre winter de bierafleveringen doorgang hebben doen vinden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 2