Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 3-10-62 W. F. Rijk, garage 19-11-62 J. M. Laadstra, garage 22-11-62 R. C. M. Wierda, gistkelder 1- 1-63 mr. J. Th. Kappelle, verkoop 1- 1-63 mej. C. E. Robbert, export 1- 1-63 H. G. Souman, publ. relations 1- 1-63 mej. A. M. E. Douwes, dir.secr. 1- 1-63 mej. W. H. Reijenga, verk.secr. Rotterdam: 1-10-62 E. Scheer, schilderswerkpl. 8-10-62 J. D. Hengstmengel, bottelarij 29-10-62 C. Sauer, bottelarij 19-11-62 H. Hann, bottelarij 26-11-62 mej. J. C. M. Vermeulen, secr. 1-12-62 mej. H. Wessels, mech. afd. 1- 1-63 A. J. Koppe, prod.-inkoop 1- 1-63 A. W. Veldhoen, mech. afd. 1- 1-63 J. H. H. Leijendeckers, m.afd. 1- 1-63 mej. H. E. Hofland, bwb.horeca Den Bosch: 24- 9-62 mej. R. J. P. Smits, int. dienst 1-10-62 J. C. M. Wetzer, bottelarij 1-10-62 H. D. M. Jansen, bedrijfslab. 8-10-62 A. L. v. d. Griendt, bouw. onderh.dienst 9-10-62 L. Adriaanse, bedrijfslab. 15-10-62 M. J. Michels, legkelder 17-10-62 C. Th. Geerts, bottelarij 29-10-62 C. J. Heuverling, ziederij 12-11-62 P. A. A. v. d. Hoof, bottelarij 13-11-62 J. C. M. Jamin, fustenboenpl. 26-11-62 H. C. J. van Dooren, int. dienst 1-12-62 mej. J. Roskam, administratie 1-12-62 mevr. M. Schneider-de Haan, commercie Onze dienst verlieten: Amsterdam: 23-11-62 mevr. R. Toren-v. d. Lof, serv. 20-12-62 mevr. A. C. Tyssen-Blanken, serveerster 8-12-62 mej. M. S. Rijke, export 20-12-62 H. van Uijen, portier 30-11-62 mej. W. Polderman, reclame 30-11-62 mej. A. G. v. d. Veen, expeditie 30-11-62 mej. S. J. G. Bochardt, export 31-12-62 F. E. van Lier, publ. rel. 31-12-62 B. H. Holtkamp, horeca 31-12-62 mej. B. H. Brüêns, boekh. 31-12-62 mevr. N. Vellekoop-Pekelha- ring, boekh. 31-12-62 C. L. M. Pul, corr. doe. Rotterdam: 30-11-62 mevr. J. W. v. d. Linden-van Strien, boekhouding 30-11-62 E. P. Woldendorp, techn. ink. 7-12-62 W. Timisela, bottelarij 8-12-62 J. W. Rijshouwer, mil. dienst 15-12-62 K. Quist, grondstoffen inkoop 31-12-62 J. B. Versloot, verschepingen 31-12-62 drs. G. A. Rijnders, ass. be- drijfsl. in opl. 31-12-62 dr. G. J. Schumann, ass. be- drijfsl. in opl. 10- 1-63 mevr. P. J. v. d. Bogt-Delfos, secretariaat Den Bosch: 30-11-62 mej. H. P. M. A. Benne, kas 17-12-62 D. Vogels, bottelarij 31-12-62 zr. L. B. M. van Dal, med. d. 31-12-62 B. G. J. Nolte, bedrijfsbureau 8- 1-63 mej. A. M. J. C. Baars, verk. secr. In militaire dienst: Rotterdam: 27-11-62 H. N. de Wit, techn. inkoop 27-11-62 R. in 't Veld, verschepingen 27-11-62 R. K. Franken, mech. afd. Met pensioen: Amsterdam: 31-12-62 H. v. d. Kuilen, ligkelder Rotterdam: 30-11-62 H. Vlasblom, kwaliteitsdienst 30-11-62 J. de Roos, gistkelder 31-12-62 D. J. v. Beek, ketelhuis Overleden: Amsterdam: 13-12-62 N. G. van Geilswijk, garage Getrouwd: Amsterdam: 4- 1-63 E. Jonker, garage, met mej. T. P. Muilwijk Rotterdam: 12-12-62 L. Miedema, ligkelder, met mej. P. G. Lader 20-12-62 mej. J. E. Nieuwkerk, techn. ink., met de heer A. Hoogeboom 22-12-62 ir. A. Stroo, groepsing., met mej. W. J. Timmers Den Bosch: 1-12-62 J. Th. G. de Vaan met mej. P. J. A. van Delft 3-12-62 J. E. A. Sledsens, mech. onderh. dienst, met mej. P. M. C. Kuper 4- 1-63 W. A. van Ham, mech.kamer, met mej. M. M. B. Leus Geboren: Amsterdam: 13-12-62 Robertus J. F., zoon van J. Th. M. van Dungen, bedrijfsbur. 24-12-62 Joke, dochter van J. M. Coesel, bedrijfsbur. 1- 1-63 Paul E., zoon van D. J. Kleijn, bierservice 10- 1-63 Wilhelmina M., dochter van C. Heeren, flesverpakking Rotterdam: 26-11-62 Marijke F., dochter van P. H. Kruys, secretariaat 26-11-62 Richard, zoon van C. M. A. Melgert, opslag Nassauhaven 30-11-62 Robert J., zoon van B. Minnes, produktie-inkoop 11-12-62 Arieana, dochter van J. Noor- lander, colonne monteurs 23-12-62 Agniese E., dochter van D. Leeuwenburg, proj. bur. buitenl. 23-12-62 Tjeerd, zoon van mr. W. P. J. Westermann, ass. comm. dienst Den Bosch: 24-11-62 Johannes P., zoon van H. A. Oomen, mech. onderh. dienst 22-12-62 Hendrika P. L. M., dochter van L. Geurds, vervoersdienst 30-11-62 Michiel, zoon van ir. R. C. Schol, chef techn. dienst 28-11-62 Edwin L. M., zoon van G. H. J. M. Houberg, leningen Mutaties: Amsterdam: 1-12-62 H. P. de Vries van correspon dentie documentatie naar ver koopsecretariaat. 1- 1-63 mevr. W. J. C. Puffer-Kemper van expeditie naar export-do- cumentatie 1- 1-63 G. P. Schrammen van huisver- bruik naar correspondentie documentatie 1- 1-63 J. Willemse van verkoopsecre tariaat naar horeca Rotterdam 1-12-62 mej. K. Hill van mechanische afdeling naar afnemers reke ning courant 1-12-62 J. Kareis van afnemers rekening courant naar loonadministratie 1-12-62 K. Ketelaars van commercieel personeel in opl. naar huisver- bruik Amsterdam 17-12-62 B. Minnes van huisverbruik naar produktie-inkoop Den Bosch: 26-11-62 W. T. H. van Breugel van ver voersdienst naar garage/werkpl. 17-12-62 J. Beekwilder van legkelder naar perron leeg 7- 1-63 P. Timmermans van fustenboen plaats naar garage 7- 1-63 H. J. van Rixtel van fusten- boenplaats naar ziederij 1- 1-63 mej. C. C. M. v. Andel van bedrijfsl. algem. naar boekh. 15- 1-63 mej. N. P. G. E. v. d. Berg van adm. naar bedrijfsleiding alg. 1- 1-63 F. C. M. Dupont benoemd tot kassier Diploma's: Amsterdam: Dec. 1962, A. W. Schmidt, horeca, ge slaagd voor het le deel Staatspraktijk- diploma voor bedrijfsadministratie. Dec. 1962 - mej. S. H. Vlieger, bedr. la boratorium, geslaagd voor het examen leerling-analiste v. d. Kon. Ned. Chem. Ver. Nov. 1962 - C. Rijnsburger, pensioenbu reau, geslaagd voor het tentamen alge mene- en bedrijfseconomie, administratie en handelskennis van het actuarieel exa men B. Rotterdam: Dec. 62 - C. Berkhout, centr. laborato rium, is geslaagd voor het diploma leer ling analyst (chemische richting). Dec. 62 - M. v. d. Most, algemeen, is ge slaagd voor het onderdeel adm. organisa tie van het N.I.v.A.-examen. Dec. 62 - mej. E. Kluit, verschepingen, is geslaagd voor het diploma typen Dec. 62 - mej. J. Mets, verschepingen, is geslaagd voor het diploma Nederlandse Handelscorrespondentie. Dec. 62 - mej. J. Mantel, boekhouding, is geslaagd voor het diploma Praktijkexa men Boekhouden. Den Bosch: In december slaagden B. G. Hannema en P. A. G. A. Jansen voor het S.P.D. I. Op 13 november 1962 behaalde V. E. Pelsmaeker het diploma algemene ont wikkeling voor werkbazen. In december slaagde mej. A. M. C. C. van Erve voor het diploma steno 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 22