EEN SCHOT VIEL... Nieuws van het tafeitennisfront Den Bosch De inspecteur ondervraagt de vrouw van het slachtoffer. Christie was misschien in haar dialogen hier en daar wat wijdlopig, het werd zo doende een machtig lang stuk. Daarom was het aanvangsuur stipt gehandhaafd, hetgeen een bezwaar bleek voor velen, die de vestiaire-barrière niet zo snel kon den nemen als zij gehoopt hadden. Hier door èn door de buffet-geluiden, welke in deze zaal gemakkelijk doordringen was vooral aanvankelijk de concentratie voor de toeschouwers nabij de ingang moeilijk. Maar dat zijn dingen, die een volgend maal verholpen kunnen worden. Naar die volgende maal zien zeer velen van Heineken met belangstelling uit. Argus De komst van de filmdiva. Het schot is gevallen. Mochten wij vorig jaar niet klagen over de resultaten van de tafeltennisafdeling, ook dit jaar hebben wij geen reden tot klagen. Met twee teams wordt er dit jaar deel genomen aan de competitie van de Be- drijfs Tafeltennis Federatie waarbij een team uitkomt in de tweede en een team in de derde klasse. Na acht gespeelde wedstrijden van het eerste team is de stand: 5 gewonnen, 2 gelijk en 1 ver loren. Bij een tussentijds opgemaakte stand staat het eerste team thans op de derde plaats in de algemene rangschik king. Na zeven gespeelde wedstrijden van het tweede team is de stand: 4 gewonnen en 3 verloren. Bij een tussentijds opgemaakte stand staat het tweede team thans op de gedeelde vierde plaats. Al met al dus vrij gunstige berichten over de tafeltennissport. Door regelmatige training is het best mogelijk om deze goede plaatsen te verdedigen zo niet te verbeteren. Wij doen derhalve een beroep op onze leden en tevens op „nog niet- leden" om hun vrije tijd te besteden aan deze tak van sport om de naam van Heineken hoog te houden. Sport staalt spieren en dit geldt voor iedereen. Heeft u dus idee om uw body wat sterker te maken na een inspannende werkdag, geeft u dan eens een seintje aan de leden of bestuursleden. Van deze per sonen kunt u alle inlichtingen verkrijgen die u maar wenst. Wij wachten in spanning af. Het bestuur Ja, we zijn er toch wel van geschrokken toen het een maal zo ver was. Er ging althans een schok door de zaal toen dokter Christow (Dries Weeda) door zijn eigen vrouw Gerda (Mary Kobessen) werd neergeschoten. Maar dat wisten we toen nog niet. Tot het laatste toe bleven we ons afvragen wie de dader(es) zou zijn. De ontknoping was dramatisch, zoals trouwens heel het stuk een ernstige ondertoon had, af en toe opgefleurd door de schijnbaar dwaze gezegden van de verstrooide Lady Angkatell (prima gespeeld door Rietje Kleingeld) en haar verknochte butler (Piet Kobessen). echte rechercheur (Joop Roelofs), de be dachtzame, maar slimme inspecteur (Piet Hoogvliet), de verleidelijke filmster (Riet Verkerk), de rustige gastheer Sir Henry Angkatell (Bep van Ginneke) en de le venswijze beeldhouwster (Marleen Schön- berger). In het bijzonder de laatste heeft belangrijke vorderingen gemaakt; zij speelde haar rol met overtuiging. Ten slotte dank aan regisseur Piet Rhuis, voor wie het een voldoening mag zijn, dat zijn mensen tot zeer aanvaardbaar spel kwamen. Het viel tevens op, dat het opstellen en bewegen op het toneel voor amateurs bijzonder goed was. De zaal was vrijwel uitverkocht, ondanks de barre koude. Blijkbaar was men gelokt door de leuke uitvoering van vorig jaar. De Rotterdamse directeuren en zeer veie stafleden gaven van hun belangstelling blijk; ook diverse jongelui, die inmiddels onze dienst verlaten hebben, bleken de banden met Heineken nog niet vergeten-. Dat is een prettige gewaarwording. Na een korte huldiging van regisseur, inspe- ciënt, souffleur en spelers volgde een zeer geslaagd bal. De muziek van The River side Jazzband was voortreffelijk; de wij ze waarop maestro P. K. de polonaise leidde evenzeer. Om niet alles volmaakt te doen schijnen, ook nog enige schoonheidsvlekjes. Agatha Het stuk stelde door de lange dialogen veel hogere eisen aan de spelers dan het blijspel dat vorig maal werd opgevoerd, maar ze sloegen er zich kranig doorheen. Slachtoffer nummer twee. Speciaal Mary Kobessen liet in het laatste bedrijf knap spel zien. Evenwel zoals gezegd, ook alle waardering voor de an deren; dokter Christow, het slachtoffer, (Dries Weeda), het kittige dienstmeisje (Beps Hoogvliet), het charmante nichtje (Lenie Grevink), de butler, die de lachers op zijn hand had (Piet Kobessen), de slome neef (Kees Berkhout), de levens- 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 20