VAN ONZE VERENIGINGEN een fijnproever Bridge: Hoe moet het ook weert (8) De Heineken's Kerstdrive 1962 behoort weer tot het verleden. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft in Rotterdamse bridgekringen een bijzondere reputatie en kan beslist als enig in zijn soort worden beschouwd. Hoewel de drive ditmaal niet in ons vertrouwde home, de raadskelder, kon plaatsvinden, ontbrak jiiets aan de bijzondere sfeer, die dit bridgefeest kenmerkt: veel glunderende gezichten, tal van kerstverassingen voor no. één tot no. laatst en sportieve wedstrijden aan vele tafels. Hulde aan de organisatoren, die veel en knap werk verricht hebben! Inmiddels vond ook de eerste wed strijd in het jaar 1963 plaats en wel in de geheel gerestaureerde en thans wel bijzonder sfeervolle raadskelder. Mijn indruk was die avond, dat onze oude en toch steeds jong blijvende club een goed jaar tegemoet gaat. Wij spelen thans in een omgeving, die velen ons zullen benijden, het enthou siasme onder onze leden blijft groot, technisch gaan wij hard vooruit o.m. dank zij het toetreden van een aantal nieuwe, sterke paren. Last but not least, weten wij ons in onze thuis wedstrijden, altijd weer gesteund door het rijkelijk vloeiende, onvolprezen Heineken bier, dat velen onzer tegen standers al dikwijls in zo'n toestand van verrukking heeft gebracht, dat zij als tegenprestatie ons gaarne de overwinning gunden. Vandaar, dat in 't algemeen onze prestaties in thuiswedstrijden beter zijn dan die behaald op vreemd terrein. Natuurlijk zal ik in 1963 gaarne doorgaan met u het een en ander te vertellen over bied- en speeltechniek. Ik hoop echter nu en dan vragen, die bij u opkomen, te mogen beantwoor den. Het komt bijvoorbeeld meer malen voor, dat u nadat u bij een contract down gegaan bent, het onbe vredigende gevoel hebt, dat u het eigenlijk toch had moeten maken, maar dat u de oplossing niet kunt vinden. Schrijft u in zo'n geval even aan de redactie, zodat ik kan trach ten u te helpen. Het steeds kritisch bestuderen van uw eigen bied- en speeltechniek, en niet die van uw partner, is een eerste vereiste om tot verhoging van uw prestaties te ko men. En vergeet niet om uw partner de gelegenheid te geven aan het bie den deel te nemen. Bijvoorbeeld u opent als Noord met 1 Ruiten op het volgende spel: V x O: H x O: A V B x x x A x x Uw partner heeft als Zuid de vol gende kaarten: B 10 9 x x x O: x x x O: xx x x en moet, als Oost 1 Harten biedt, passen! West biedt daarna 2 Harten. Wat gaat u nu doen? 3 Ruiten bieden is funest, omdat u niet weet of uw partner: adoor zijn passen zwakte aangeeft; b. misschien zo sterk is, dat hij 2 Harten kan doubleren; c. wel zwak in punten is, maar wel een goed bespeelbare kleur heeft. Uw spel is echter voldoende sterk om een informatief doublet te geven, waarna Zuid 2 Sch. biedt. Nu moet u passen, omdat uw kaart en het bie den van de tegenpartij u het volgende vertellen: a. dat Hartenheer geen waarde heeft, dus in de harten minimaal 2 sla gen verloren gaan; b. dat zo goed als zeker Ruitenheer bij Oost zit; c. de Schoppenkaart beslist niet ge sloten is, aangezien uw partner deze kleur eerst na uw doublet geboden heeft; Het behoort onder meer tot de taak van de heer P. Claassen om de gasten, die onze Amster damse brouwerij bezoeken, in de raadskelder een goed getapt glas Heineken te serveren. Zijn „klantenkring", die jaarlijks uit duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bestaat, wisselt uiteraard steeds. De heer Claas sen heeft echter één vaste klant. Als hij na gedane arbeid 's avonds thuis komt, wacht hem daar zijn poes en die, enfin, be kijkt u de foto's maar. 16 Ik heb een fijne neus voor bier. Heineken, wel te verstaan en dat niet alleen, ik lust het ook dolgraag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 18