Verheugend grote belangstelling voor E.H.B.O.-cursus te Rotterdam Dokter Ophof heeft een aandachtig gehoor. Boven: Het maken van een zg. dekenbrancard. V.l.n.r. rondgaand de heren De Bruin, Lammens, Michel, Treffers, Veldkamp en Steen horst. Links: Mej. De Heer (r.) legt met assistentie van de heer Kievits een hoofdverband aan bij mej. Donkers. Onder: De „nieuwelingen" tijdens de theorie. Voor de E.H.B.O.-cursus, die vorig jaar op 1 oktober in Rot terdam is begonnen blijkt een verheugend grote belangstelling te bestaan. Niet minder dan dertig dames en evenzoveel heren hebben zich aangemeld voor de zogenaamde aanvangs- cursus, waarbij zij zich, in 26 lessen, gaan voorbereiden op het Eenheidsdiploma. Dan zijn er verder nog twee endertig gediplomeerden (allen heren), die door het volgen van de diplomacursus hun ken nis van de eerste hulp fris hou den. Door het volgen van deze cursus, die uit minimaal 8 les sen bestaat, blijft tevens het reeds behaalde diploma weer voor een jaar geldig. De „nieuwelingen" komen elke maandagavond om kwart over vijf in de kantine van het T.B.B.-gebouw bijeen. Daar geeft onze Rotterdamse be drijfsarts, dokter Ophof, eerst een uur theorie, waarna in het volgende uur aandacht wordt besteed aan de praktische oefe ningen, die onder leiding staan van de heren De Bruin, Van Puffelen en Kievits. (Naar wij vernemen, is men in Den Bosch waar al vele E.H.B.O.'ers zijn begonnen aan de tweede cursus, terwijl Amsterdam, waar men reeds twee aanvangscursussen gehad heeft, bezig is met de „herha lingsoefeningen" in de vorm van de diplomacursus.) Onder het toeziend oog van de heer Van Puffelen past mej. Ponjée kunst matige ademhaling toe. Daarachter: mej. Schönberger legt mej. Scheffers een verband aan. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 12