Op vrijdag 21 december van het vo rige jaar bracht de commerciële bui tendienst een bezoek aan onze drie brouwerijen. De commerciële buiten dienst wordt gevormd door de heren vertegenwoordigers van de afdelingen huisverbruik en horeca. Verscheidenen van hen wonen ver van hun basis en het doel van dit bezoek was dan ook het contact tussen de commerciële buitendienst en de drie producerende bedrijven te verstevigen en tevens de heren vertegenwoordigers in staat te stellen kennis te nemen van de laatste technische ontwikkelingen in de drie brouwerijen. Gastheren op deze dag waren de be drijfsleiders van de respectieve brou werijen. Zij ontvingen hun gasten en lieten hen na een korte inleiding hun bedrijf zien. De tocht begon in 's-Hertogenbosch, vandaar ging het per bus naar Rotter dam en vervolgens naar Amsterdam. Met een toespraak van de heer Van de Griendt tijdens het diner werd dit driebrouwerijenbezoek besloten. 1. Den Bosch. De heer Van Ros- sem gaat, samen met de heer Zantman, zijn gasten voor in de bottelarij. 2. Den Bosch. In de opslag van de volle fusten. 3. Rotterdam. De ontvangst vond hier plaats in de brouwzaal. 4. Rotterdam. De nieuwe cluster- pakmachine werd met veel be langstelling bekeken. 5. Amsterdam: Bij de fustenwas machine in de nieuwe boen plaats. 6. Amsterdam. Nog een gedeelte van het gezelschap in de boen plaats.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 11