Commerciële buitendienst bezocht de fj 12 X 2 is 6.000 Ponskamerteam Rotterdam in actie voor „Open het dorp" De heer Kloppenburg aan de beterende hand Het rekensommetje, boven de titel, zal u op zijn minst gezegd, enigszins vreemd voorkomen. We zullen het u daarom snel verklaren. Ten behoeve van de stichting „Open het dorp" hebben eind januari jongstleden twaalf van onze medewerkers en medewerksters te Rotterdam in twee avonden vrijwillig en belangeloos overwerk de gegevens van zesduizend betalingsstrookjes in ponskaartensch ri ft omgezet. In totaal ontving de stichting „Open het dorp" na de 24-uurs actie via radio en televisie ongeveer 120.000 overschrijvingen. Voor verschillende doel einden diende de stichting vervolgens op korte ter mijn te beschikken over de namen, adressen, gestorte bedragen en eventuele andere gegevens van degenen, die destijds hun bijdrage per giro of bankoverschrij- ving hebben overgemaakt. Zij richtte zich daartoe tot een aantal grote bedrijven (waaronder ook Hei- neken), die een ponskaarteninstallatie in gebruik hebben, met het verzoek de benodigde gegevens op ponskaarten over te brengen. Dank zij de spontane medewerking van een twaalf tal dames en heren van de mechanische administra tie, dat belangeloos enkele avonden heeft over gewerkt, heeft Heineken een gedeelte (6.000) van de 120.000 betalingsstrookjes voor zijn rekening kunnen nemen. Ondanks de veelheid van gegevens, die verwerkt moesten worden, zowel bij de vóór codering als bij het ponsen, was men, sneller dan men gedacht had, klaar met dit bijzondere karwei. Na twee avonden van zes tot tien uur in snel tempo gewerkt te hebben, was het laatste van de zes duizend strookjes door bet ponskamerteam ver werkt. De voorbereidingen voor deze „bliksemactie" waren in handen van de administratieve organisatie. Zoals onze lezers gehoord hebben, is onze directeur, de heer W. Kloppenburg, op 11 januari jongstleden betrokken geweest bij een ernstig auto-ongeluk, dat veroorzaakt werd door een tegenligger, die na een slippartij door de middenberm heen op de andere rijbaan kwam. De heer Kloppenburg werd opgenomen in het Academisch ziekenhuis te Utrecht. Het verheugt ons te kunnen berichten, dat de heer Kloppenburg het thans naar omstandigheden goed maakt. De redactiecommissie wenst hierbij haar voorzitter gaarne een voorspoedig en algeheel herstel toe. Opleiding bedieningsvakman Er bestaat te Rotterdam gelegenheid om in het eigen bedrijf opgeleid te worden tot bedienings vakman in het ketelhuis/waterreiniging. Zij die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich aan melden bij de bedrijfspersoneeldienst te Rotterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1963 | | pagina 10