Personalia Buitenland Biertent voor vrouwen in Engeland De heer A. Jens tot „tapmeester" geslagen fy': Een plannetje van een caféhouder in de Engelse plaats Worcester is tot een brandende kwestie geworden voor 22 plaatselijke vrouwelijke organisa ties. De ondernemende bierverkoper wil een bar openen die alleen voor vrouwen toegankelijk zou zijneen idee dat veel dames ontstellend vinden. Dames treffen elkaar bij een kop thee en gaan niet samen bier drinken in een café, aldus de presi dente van een der organisaties. De caféhouder heeft de steun ge kregen van een dominee, die zei dat hij vaak met zijn vrouw een glas bier gaat drinken en dit een hoogst aan gename bezigheid acht. De organisaties hebben hun dames leden nu uitgenodigd zich onomwon den vóór of tegen het plan uit te spreken. Als de caféhouder zijn zin krijgt, wordt het een bar, waar mannen alleen mogen binnenkomen als gast van een dame, die dan ook moet afrekenen. „Ach moeder, niet meer (Vrij naar een oude prent van Joh. Braakensiek) De heer A. Jens wordt het lint omgehangen Het was weer een gezellige en drukke middag, waarop de natio nale biertapwedstrijden zich ditmaal in de zalen van Bellevue in Amsterdam afspeelden. Behalve deze traditionele wed strijden vond er ditmaal voor het eerst in de geschiedenis van de brouwerswereld een nieuw gebeu ren plaats: De intronisatie van de eerste ridders van de „Ridder schap der Biertappers". Tot degenen, die door ir. G. Kirch- mann, „Grootmeester" van de 18 Ridderschap en voorzitter van de propagandacommissie van het C.B.K., plechtig met de roeispaan tot „tapmeester" werd geslagen, behoort de heer A. Jens. De heer Jens, beter bekend als de „bier dokter" van de Heineken's Brou werij, werd als technisch adviseur van de jury als teken van waardig heid een lint in de nationale kleu ren omgehangen, waaraan een fraaie zilveren plaquette hing met de reproduktie van het brouwers wapen. De heer W. J. H. Krüs vertrok op 1 november naar Singapore. Na in Nederland genoten verlof vertrok de heer P. Phaff met zijn gezin op 4 november naar Aba. De heer A. Verhoeven arriveerde op 7 november op Schiphol voor zijn Europees verlof. De familie W. J. J. Glasbergen vertrok op 8 november van Singa pore naar Australië. De heer J. van Meel keerde na zijn verlof in Nederland op 10 november naar Singapore terug. Mevrouw H. van Eerbeek vertrok met vier van haar kinderen op 13 november naar Leopoldville.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 20