Het bier in het land der farao's De bierbereiding in beeld. Reliëf van het graf van Aht-htp-hrj uit de tijd van de 5e dynastie. Het Leidse Museum. Ramses III schonk 466.308 kruiken bier aan de tempels Het bier heeft zoals bekend oude voorvaderen ja, zo oud dat zij verdwijnen achter de morgenschemering van de geschiedenis. De kunst van bierbrouwen moet namelijk wel bijna even oeroud zijn als de landbouw en is evenals het broodbakken ontstaan door het meer of minder bewuste streven van de mens, om zijn kost te verbeteren en de melige en moeilijk te verteren inhoud van de graankorrels smakelijker en tegelijkertijd beter verteerbaar te maken. Wat het bier betreft, heeft de natuur zelf de weg aangewezen en het door ontkieming en zelfgisting ontstane produkt is dankbaar ontvangen door de mens, die zo langzamerhand de belangrijkste voorwaarden voor de bierbereiding heeft geleerd en deze vervolgens tot een steeds grotere volmaaktheid heeft ontwikkeld. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 15