Nieuws uit het Binnen- en Buitenland Zwitserse gasten Birr a Olandese Ook in Italië begint onze naam en faam met de dag in belangrijker mate door te dringen. Zo werd een dezer dagen op het marktplein van Italië's beroemde badplaats Rimini aan de Adriati- sche Zee deze neonverlichting aan gebracht. Behalve dat Rimini jaarlijks dui zenden Nederlanders trekt, is het ook een geliefd vakantieoord van ontelbare Engelse toeristen. Begin oktober bracht een groot aantal Zwitserse brouwers een bezoek aan de brouwerij te 's-Her- togenbosch. Op onze foto ziet u onze directeur de heer Wittert, die deze dag als gastheer optrad, temidden van de Zwitserse gasten, die zoals de andere foto toont, zich het bier best lieten smaken. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 8