W. J. Rogman f De ouderen van ons Rotterdamse kantoor en zeker ook onze agenten en de exploitanten van horecabedrijven in Zuid-Holland zullen door het overlijdensbericht van onze oud-inspecteur W. J. Rogman zijn opgeschrikt. Want Rogman was in onze gedachten een figuur van alle tijden. De „jonge" Rogman ter onderscheiding van zijn vader, eveneens vertegenwoordiger van onze brouwerij die nooit oud werd en nog op zijn vijfenzestigste jaar de kou trotseerde en in zijn colbertjasje zijn rayon doorkruiste als een ander al in de kraag van zijn winterjas liep gedoken. Die zijn dagelijkse duik maakte in de zee bij zijn woning in Kijkduin als de badgasten al maandenlang bij de kachel zaten en de meeuwen krijsten over de schuimende golventoppen. Hij was de man van de Spartaanse opvoeding („honneur et patrie"!), die maling had aan „de kauwgom-jongetjes met hun chocolade benen van tegenwoordig", maar nog vol be wondering was voor de ouderwetse krachtige sportlui rond de eeuwwisseling en voor het Heineken's Gerste I uit die dagen, een nooit overtroffen drank! Bewonderaar van Napoleon en het autoritaire regiem, niet altijd even gemakkelijk, maar een persoonlijkheid, die men z'n levenlang niet zal vergeten. Een man, die wist hoe hij z'n klanten in de provincie moest benaderen en met zijn kostelijke en onuitputtelijke verhalen bij hen een goodwill voor ons bedrijf kweekte, die moeilijk overschat kan worden. Opgevoed in een „Heineken's gezin", wist hij door zijn vader allerlei interessante details uit de grijze oudheid, die hem mede door zijn statige, grijze figuur het auriool gaven, dat hij Heineken had gediend in alle tijden. En dat zou blijven doen vanwege zijn schijnbaar onver woestbare gezondheid. Helaas heeft hij van zijn pensioen slechts enkele jaren mogen genieten en dat genieten was door zijn ernstige ziekte maar heel betrekkelijk. Wij allen, medewerkers, vrienden en relaties, bewaren aan hem de beste herinneringen. Hij ruste in vrede. Personalia Buitenland In de maand september maakte onze directeur, de heer Feith, een reis naar de Verenigde Staten en bezocht daar o.m. onze agent Van Münching te New York. Op 11 oktober keerde de heer Rinkel in Nederland terug van een bezoek aan de Verenigde Staten, Canada, het Caraïbisch gebied en Venezuela. Gedurende zijn reis door de Verenigde Staten en Ca nada werd de heer Rinkel verge zeld door ir. J. van Rossem. Op 23 augustus werden de heer en mevrouw J. Hirt te Aba verblijd met de geboorte van een dochtertje, Madeleine. Ook het gezin van de heer en mevrouw J. van Meel, Singapore thans met verlof in Nederland werd uitgebreid met een doch tertje, Maria Theresia, en wel op 30 augustus. De heer H. van Schaik te Léopold- ville trad op 3 september aldaar in het huwelijk met mejuffrouw M. Kraut. Ir. D. van Dam arriveerde op 11 september met echtgenote en kinderen uit Singapore voor het doorbrengen van het verlof in Nederland. De heer P. Motley vertrok op 14 september van Londen met be stemming Singapore. Mr. E. C. Kettner vertrok op 15 september naar Kairo, na een kort bezoek aan Europa. Na voltooiing van zijn werkzaam heden te Singapore en Hastings arriveerde de heer C. Kooyman, vergezeld van zijn echtgenote, op 15 september op Schiphol. Mevrouw C. Trum vertrok met haar kinderen op 16 september naar haar echtgenoot in Lagos. Op 20 september ging mevrouw R. Roco, vergezeld van haar baby, naar Singapore. Mevrouw J. Ekkelboom verliet op 22 september met het m.s. „Ivoorkust" met bestemming Aba. Op 26 september kwam mevrouw F. Verhoeven, vergezeld van haar dochtertje, uit Aba op Schiphol aan voor het doorbrengen van ver lof. De heer en mevrouw W. J. E. Looman vertrokken op 29 septem ber, vergezeld van hun kinderen, uit Stanleyville naar Nederland voor hun Europees verlof. Komende van Lagos arriveerde mevrouw A. Goede, met haar kinderen, op 3 oktober in Neder land eveneens voor het doorbren gen van verlof. Per vliegtuig vertrok de heer H. Ekkelboom op 4 oktober naar Aba na genoten Europees verlof. Op 14 oktober vertrok de heer A. I,. M. van Rijn naar Lagos. Naar Léopoldville vertrok de heer J. van Eerbeek en wel op 19 ok tober, na het doorbrengen van zijn verlof in Nederland. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 6