Laten we het zélf doen Nadat mijn vrouw en ik enige boekwerken hadden doorgenomen zoals: „Doe het zelf", „de Hobby club" en „Rolstaneren", zei ze op een avond: „De slaapkamer moet ook eens geschilderd worden." „Dat doen we zelf", antwoordde ik nog volledig onder de indruk van de enthousiaste schrijver van genoemde vakliteratuur, „het is het eerste verdiend." Mijn vrouw deelde deze mening volkomen, zo dat ik me reeds de volgende avond in de betreffende kamer bevond. Een deskundige blik constateerde loszittende verf op de deuren. De vakliteratuur had ons reeds geleerd, dat deze verf verwijderd moest worden. Bij gebrek aan betere apparatuur, nam ik het aardappel mesje en zat ijverig de hele avond loszittende verf weg te steken. De volgende dag constateerde mijn vrouw dat het mes onbruikbaar geworden was om aardappelen te schillen, reden waarom ze een nieuw kocht en het oude in mijn gereedschapskist legde. De kosten waren f 1,25. Ongeveer tegelijkertijd schafte ik me bij de „vrije drogist" twee kwasten aan, een bus grondverf, een bus lak en een tube plamuur. Toen hij zei dat de kosten f 9,80 waren, betaalde ik zonder blikken of blozen en begon direct mijn afgestoken plaatsen te gronden met een gloednieuwe kwast. Helaas vielen er enige druppels verf op mijn broek, wat wel jammer was, want ik droeg hem nog naar de fabriek. „Bewaar hem maar voor als je schildert"zei mijn vrouw, „en koop maar een nieuwe voor de fabriek." Ik las allerlei onge- loofelijke advertenties van de „Prijsbreker" en kocht daar dus mijn nieuwe broek tegen een spot prijs van f 19,75 en dan nog vorm vast ook. Na enige avonden was ik aan lakken toegekomen, na nog ge kocht te hebben een plamuurmes f 1,25), puimsteen (f 0,30) en schuurpapier f 0,30). Toen de lak droog was, vond mijn vrouw de kleur te donker. „Deze kleur is te hard, het moet pastel zijn"was haar mening. Nu ben ik daar al zeg ik het zelf handig in en kocht daarom een kleine busje witte lak (f 2,75) en begon zelf slaapkamermatje." Nu weten we sinds kort dank zij de Duitse televisie-reclame, dat K2R alle vlekken verwijderd zonder krin gen na te laten 1,95en dus schaf ten we een tube aan. Na twee weken was onze kamer klaar en het leek iets bij lamplicht, 's Morgens bleken er „hangers" te zijn, een vakterm die we uit Doe het zelf" hadden geleerd en die aangeeft, dat de verf gelopen heeft. „Ach, het is in ieder geval opge knapt", zei mijn vrouw, „en we hebben heel wat verdiend." Na enig rekenen merkte ik even wel dat deze twee deuren, het raam en de plinten ongeveer f 38,- hadden gekost, inclusief broek. Ik besloot mijn broek maar niet mee mijn kleur te mengen. Tegelijk kocht ik een klein flesje verdunner en wat terpentijn, want één van mijn kwasten was inmiddels zo hard als een steen geworden. De kosten vielen mee, het was slechts f 1,60. Ik zette er de lak in forse streken op, al kon ik niet verhinderen, dat er enige druppels op het behang kwamen. Wegvegen ging helemaal niet, dat merkte ik al vlug, de vlek werd er veel groter mee. „Het wordt mooi"zei mijn vrouw bemoedigend, toen ze even weg liep van het prachtige toneelstuk op de televisie om me een kopje thee te brengen. „Je staat op mijn tube plamuur" antwoordde ik kortaf, „en die rotzooi krijg je nooit meer uit dat te rekenen en zei „het kostte maar f 18,—." „Dat valt me tegenzei mijn wederhelft, doch ik troostte haar met de mededeling, dat we nog een halve bus witte lak, een restje groen, een beetje plamuur, twee kwasten en een plamuurmes over hadden, zodat een volgend karwei veel goedkoper uit zou komen. Dat we bij het behangen, wat nu wel heel erg nodig geworden was na al dat vlekken, aan dit materiaal niets hadden verzweeg ik tactisch. Schilder zelf met Revillac", las ik in mijn lijfblad „het scheelt u guldens." En filosoferend consta teerde ik dat helaas niet aange geven werd naar welke kant het nu eigenlijk die guldens scheelde....

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 5