Personalia JUBILEA -ft ■5 ■5 ■5 -{J -5 ■5 ■5 •5 ■K ■5 ■5 ■Ot -ü ■5 ■n ■5 -5 -n ■5 ■5 ■5 ■5 ■5 ■5 -» ■St -{J ■5 -fc -ts <3 •5 •Ot •S ■5 -{X -03 -03 ■03 -03 ■5 -S ■os -03 ■03 <3 •03 -03 ■03 -03 ■03 -03 «03 v3 -{3 -7 ■03 ■03 ■OS ■03 ■03 <1 •[3 -0! ■03 ■03 ■03 ■03 <0i ■03 ■03 ■03 ■03 ■{3 -03 ■03 ■03 -03 -OS •03 ■03 -OS -OS -03 -03 -03 -03 -OS ■03 -OS -OS ■03 14-10-1959 K. H. van Minnen Hoofdboekhouding Amsterdam 14-10-1959 J. 1. F. Allart chauffeur - Rotterdam ☆☆☆☆☆☆☆☆A «- «- 3" Eh 3- 3- 3- 3- «- El- «- 3" 3- 3- 3- 3- jj- 3- 3- tr «- «- s}- 3- «- 3- 3- Ei- Eh Eh EJ- 30 £j> Eh Eh Eh 30 Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh 2h *h Eh Eh Eh 30 30- 30 Eh 30 30 3- 30 Eh Eh S} Eh 30 Eh Eh 30 Eh 30 30 Eh 30 3 30 30 Eh >4 Eh Eh 24-10-1959 C. Kok chauffeur - Rotterdam Eh Eh 30 Eh Eh Eh Eh Eh Eh Eh wwwwmwwwww In onze dienst traden: Amsterdam: 7- 9-1959 Mevrouw G. Meyer-Brand, boekhouding. 14- 9-1959 Mejuffrouw E. A. Nordt, boekhouding. 14- 9-1959 Mejuffrouw J. N. Tiggelaar, boekhouding. 1-10-1959 Mejuffrouw A. G. Hamersma, bedrijfsadministratie. 1-10-1959 Mejuffrouw M. H. Simon van Leeuwen, secretariaat. 1-10-1959 H. Hageman, secretariaat. 15-10-1959 A. J. A. Driessens, huishou delijke dienst. 1-11-1959 C. Riinsburger, stichting Pen sioenfonds. Rotterdam: 17- 8-1959 K. Bruinings, expeditie. 1- 9-1959 J. E. Moens, commerciële dienst. 1- 9-1959 Mejuffrouw L. J. Bolte, ex port afdeling. 1- 9-1959 A. P. Burik, technische af deling buitenland. 1- 9-1959 J. L. G. A. Kaatzke, assistent bedrijfsleider in opl. tropen. 1- 9-1959 Mejuffrouw J. E. van Nieuw- kerk, inkoop. 1- 9-1959 Mejuffrouw M. M. Ysselstein, mechanische administratie. 7- 9-1959 F. J. M. Kil, in opleiding voor tropenmachinist. 7- 9-1959 W. Dijkstra, in opleiding voor afdelingschef tropen. 10- 9-1959 Mejuffrouw G. J. D. Kuipers, mechanische administratie. 21- 9-1959 J. P. van Velzen, export. 1-10-1959 Mejuffrouw G. M. v. Mer- riënboer, export. 1-10-1959 A. S. Heida, in opleiding voor afdelingschef tropen. 1-10-1959 J. P. H. van Geel, admini stratie. 1-10-1959 Ir. R. C. Schol, projecten bureau. 1-10-1959 F. Kesteloo, in opleiding voor tropenmachinist. 1-10-1959 H. Vonk, in opleiding voor tropenmachinist. 1-10-1959 Ir. Chr. de Vlieger, projecten bureau. 1-10-1959 W. F. Esser, projectenbureau. 1-10-1959 Mejuffrouw J. Nulle, me chanische afdeling. 2-10-1959 H. E. Sharpe, laboratorium. 6-10-1959 K. Groeneweg, correspon dentie. 6-10-1959 Mejuffrouw C. E. de Heer, centrale tecbn. dienst Neder land. 12-10-1959 P. Vos, projectenbureau. 15-10-1959 B. J. de Winter, in opleiding voor tropenmachinist. 1-11-1959 Mejuffrouw P. Kranendonk, administratie. 1-11-1959 B. H. Kolsteren, projecten bureau. 1-11-1959 Mejuffrouw E.J.E.M. op ten Berg, bedrijfsinkoop. Den Bosch: 24- 8-1959 A. A. Verlinde, bedrijfs bureau. 29- 8-1959 Mejuffrouw A. Th. H. Cop- pens, boekhouding. 1- 9-1959 Mejuffrouw M. C. W. A. Molhuizen, begroting. 7- 9-1959 L. H. G. van Dungen, com mercieel secretariaat. 14- 9-1959 J. C. Schot, commercieel se cretariaat. 1-10-1959 Mejuffrouw W. A. E. van Rens, administratie. 1-10-1959 Mejuffrouw M. A. Janssen, laboratorium. 5-10-1959 Mejuffrouw F. J. F. Schee pens, leningenadministratie. 1 -9-1959 Mejuffrouw A. P. B. Mare- chal, correspondentie. 1- 9-1959 Mejuffrouw A. J. M. de Kort, bedrijfssecretariaat. 1- 9-1959 Mejuffrouw H. P. M. A. Benne, boekhouding. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 9- 9-1959 Mejuffrouw H. J. Reinewald, afdeling boekhouding. 30- 9-1959 J. G. Fischer, personeelszaken. 30- 9-1959 G. Koster, huishoudel. dienst. 31-10-1959 L. Koning, expeditie. Rotterdam: 27- 6-1959 29- 8-1959 30- 9-1959 A. van Driel, bedrijfsbureau. J. de Jonge, bottelarij. Mejuffrouw A. J. Otto, cen trale technische dienst Ne derland. 30- 9-1959 Mejuffrouw C. Th. Vonk, mechanische administratie. 30- 9-1959 Mejuffrouw L. M. v. d. Klundert, magazijnadministr. 30- 9-1959 Mejuffrouw E. Hekel, me chanische administratie. 30- 9-1959 A. van der Ende, projecten bureau. 30- 9-1959 J. C. de Zwarte, tekenkamer. 10-10-1959 W. J. Arkes, onderhoud bot telarij. 31-10-1959 Mevrouw M. J. P. de Vos- Stoppelenburg, mechanische afdeling. 31-10-1959 R. Jamsem, tekenkamer. 31-10-1959 Mejuffrouw W. J. Broekman, export. 6-11-1959 K. W. Rijkhoek, algemene dienst. Den Bosch: 1-10-1959 J. A. M. v. d. Eerenbeemt, postkamer. 10-10-1959 Mejuffrouw M. J. G. A. van Asperen, leningen admini stratie. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 16