De puxselhoek Oplossing Invulpuzzel Oplossing Letterraadsel Doorloper 9 10 11 12 13 14 15 Lag het Letterraadsel sommigen der puzzelaars niet gemakkelijk, het Invulraadsel heeft vele, waarbij ook tot dusver niet als zodanig bekende, puzzelaars tot het meedoen bewogen. En dat is juist wat deze Puzzel- hoek beoogt, ondanks het „protest" van enkelen met het commentaar: „enorm gemakkelijk". Puzzels zijn in het algemeen niet moeilijk; het is meestal een kwestie van willen doorzetten en dat ontbreekt helaas vaak in onze tijd. Na loting zijn de prijzen voor ieder der puzzels toe gewezen aan: Invulpuzzel: 1. P. van Amelsvoort, Oss; 2. Mevr. M. H. HulzebosSnoek, Rotterdam; 3. J. Lens, Rotterdam. Letterraadsel: 1. J. van Straten, Singapore; 2. J. M. Naerebout, Rotterdam; 3. Mevr. T. W. ZoutmanGroot, Amsterdam. Allen van harte! Voor deze maand bieden wij u een „DOORLOPER" aan, waarin de zwarte hokjes niet zijn aangegeven. De woorden lopen dus achter elkaar door. Zij zijn te scheiden door zelf achter ieder woord een schei dingslijntje te trekken. Gaarne ontvangen wij uw oplossingen vóór 1 decem ber 1959. Voor deze puzzel zullen wederom 3 surprise- prijzen ter beschikking worden gesteld. Veel genoegen! KELLER a a n t e k e n i n g c 0 0 r s 0 k a h e V e 1 s t O e 1 t i e 1 s a 0 P a e s 1 a t i e n e n r g r O e t t s c h e e L a r m e t 0 e n a g e e r a r k a n V e n t i n e r e a r t e g u 1 e n s t e e 1 s Het gezegde luidt: Iedere keerdat wij de moed verliezen, verliezen wij een aantal dagen van ons leven. 1. donkerrose 2. aanleveren 3. mande wagen 4. vierdedeel 5. egelantier 6. verwijderen 7. zieleleven 8. zanglijster HORIZONTAAL: 1. Deernis; grootte. 2. Watergeesten; waanvoorstellingen; vriendje van Sien. 3. Goeierd; titel; pijnlijk; familielid. 4. Gehalte (fig.); er goed uitzien; pers. vnw.; bekende film ster (afk.). 5. Vlaktemaat; gezichtsorgaan; insektenetend zoogdier; keu kengerei. 6. Ten bedrage van; tijdsbepaling (afk.); Japanse munt; op een andere wijze; Chinese maat. 7. Register; scheikundige inrichting (afk.); kant; zuivel- produkt. 8. Troep honden; en anderen (afk.); krachteloos; moge lijkheid. 9. Wintcrvoertuig; huidvlekje; deel; 5e letter. 10. Soort hond; nauwe opening; Ned. letterkundige, vlees- produkt. 11. Plaats in N.O.-Polder; (men) schrijve op. 12. Schoolstudie-materiaal (meerv.); schatten. 13. Insgelijks; vaas; geabonneerde. 14. Soort invalide; boomsoort; watering. 15. Dunne schroefboor; kippengedoe; Noorse goden. VERTICAAL: 1. Vrucht van een specerijboom; wit grasbloempje. 2. Jongensnaam; luchtmeter. 3. Geboorteplaats van Willem van Oranje; meekrap; Nieuw- Engeland (afk.). 4. Meridiaanmeter; muzieknoot; dof. 5. Grootste eiland in de Aegeïsche Archipel; onderricht; plaats op Veluwe. 6. Afhangende bevroren druppel; plaats op Veluwe; ge zichtsorgaan; pers. vrnw. 7. Plaats in Gelderland; bloeiwijze; op dat ogenblik; pers. vnw. 8. Jongensnaam; soort snoep; godsdienst (afk.); Turkse titel. 9. Buigen; grote overvloed; muil. 10. Adreskaart; figuur uit Franse Revolutie; ongaarne. 11. Lengtemaat; soort rijbaan bij Ned. Spoorwegen; troefkaart. 12. Meisjesnaam; arbeid; opbergruimte; meisjesnaam. 13. Wild schuw zoogdier; Russisch overheerser; verrukkelijk. 14. Praalgraf; verlichtingsmiddel; water in Friesland. 15. Nederzettingen. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 15