JUDOCLUB HEINEKEN ROTTERDAM Reisvereniging Vers van 't at 1PPONT (PUNT)! De eerste wedstrijd, die de Rotterdamse judoclub van Heineken speelde, was tegen de Haagse judoclub SHI-SEI. Het is onnodig te zeggen, dat dezelfde spanning aan een judowedstrijd als bij alle andere sportwedstrijden vooraf gaat, waarbij het bij judo juist om de persoonlijke pres taties gaat. Het was een stevige ploeg, de Haagse judoclub, met heel wat jaartjes ervaring en we wisten dan ook van tevoren, dat we van de mat geveegd zouden worden. Maar on danks dat de spanning zich van je meester maakt, houd je moed. Kom je een teamgenoot van je overdag tegen, dan is het van: „Ga een beetje vroeg naar bed, vanavond, want morgen ga je fttt over de mat". Dan komt de wedstrijd. Twee teams zitten op de mat (1 team bestaat uit 5 judoka's, waarvan de hoogste band een captain is). Aan de ene kant Heineken en aan de andere kant SHI-SEI, de scheidsrechter in het midden. SAZENNE (concentreren) klinkt het, wij zitten 30 seconden met gesloten ogen en handen in elkaar. Groeten! We maken allen een buiging. Even houdt de scheidsrech ter nog z'n praatje over de wedstrijdreglementen. Daar ik captain was, en dus pas de laatste partij speelde (de captain vecht het laatst omdat in geval er een be slissing moet vallen, hij een dubbele partij maakt of een ander aanwijst) zal ik alleen deze partij beschrijven. We komen naar elkaar toe tot op 1 ]A meter, blijven staan en groeten. HADJIME (beginnen) klinkt het. We pakken elkaar vast één hand aan de mouw en één aan de revers en draaien om elkaar heen. Even zoeken en proberen de balans te verstoren (je bent nu volkomen jezelf). Ineens verrast hij me met een keiharde ASSI-HARAI (enkel- veeg). Ik wankel, maar herstel me, en probeer meteen een schouderworp, die tengunste van mij uitvalt omdat mijn tegenstander veel groter is; 't mislukt, weer pro beren. Nu draai ik zo snel in, dat ik doorzak, maar we gaan samen; grondwerk. Zou daar de beslissing vallen? 't Wordt even donker om me heen, ik ben namelijk in een HADAKA JIME (verwurging) terechtgekomen. Af tikken? Dan heb ik verloren. Nee, ik val er uit en zet een arm klem. Wat zeker was gelukt als 's mans armen niet op ijzeren lintjes hadden geleken. Staande verder, zei de scheidsrechter en ik besef, dat ik die partij kan winnen als ik maar blijf staan, van links en rechts komen nu zijn aanvallen en ik vang ze op en probeer er een overname van te maken, 't Zal niet ver van de 3 minuten af zijn en ik ga voor een worp lopen, enhij trapt er in. Z'n rechter been gaat een ietsje omhoog om met een HANE-GOSSI (6e heupworp) winnaar te worden, als ik razend snel dat been opvang en hem met een flitsende KATA-ASHI-DORI (binnen waartse beenworp) vloer. IPPON (punt). Zo beleeft men ongeveer een wedstrijd, die natuurlijk ook wel eens twee tellen kan duren. Dat is judo, de sport, waar men zich zo fijn in uit kan leven, of men nu groot of klein, dik of dun is, op de mat zijn we allen judoka's. J. MONFROOY, 2e KUY. TRAININGS A VONDEN Donderdag van 5 tot 7 uur Onderl. K. Kranedonk, 1e Dan Dinsdagavond van 8 tot 10 uur Onderl. J. Monfrooy, 2e Kuy. DE REISVERENIGING VERS VAN 't VAT heeft haar negenjarig bestaan gevierd en dat was weer als vanouds. Een goede feestavond. Onze voorzitter, de heer De Man, opende de avond. Wij hadden dit keer de keus lat'en vallen op de Young Stars en het Duo Stedehouder. Er werd vrolijk gezongen en gedanst en het glas bier liet zich weer goed smaken. Er was weer een prachtige tombolatafel met fraaie prijzen. Waarop onze leden hebben gewacht, dat was natuur lijk onze filmreis, waar gespannen naar gekeken werd (en ook gelachen over onze Jaap als Heineken's man). Ook deze avond zullen de leden niet vergeten. En nu maar weer naar onze contactavond in 1960. Tot' ziens, Secretaris: W. F. C. VAN OTTERLOO 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 14