Van onze Verenigingen PERSONEELS UNIE ROTTERDAM Kla verj as wedstr ij d Rotterdam - 's-Hertogenbosch G. Giltay telef. 164 W. Doesburg 158 A. Grimme 268 P. v. d. Bos 215 W. v. Otterloo 193 A. Kats 242 A. Lange 158 op het ogenblik enigszins in In ons Verse Vat willen wij wat meer nieuws over de personeelsverenigingen in Rotterdam publiceren en wij hebben hoop, dat de redactie evenals vroeger hier weer een speciale bladzijde voor zal willen reser veren. Natuurlijk niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor Amsterdam en Den Bosch. Om alle Rotterdammers nog eens te laten zien wat de mogelijkheden zijn, laten wij hieronder volgen de namen van de verenigingen en hun secretarissen met het telefoonnummer waaronder zij in het bedrijf be reikbaar zijn. Bridgeclub Judoclub Klaver jasclub Mannenkoor Reisvereniging „Vers van 't Vat" Tennisclub (en tafeltennis) Voetbalclub H.B.B. mineur en leeft in de schaduw. De heer Van Ardenne was haar promotor (tel. 174). De heer Verlaan (tel. 327) is doende een postzegel club op te richten. Inlichtingen bij hem. Waar de activiteiten zich afspelen? Van de voet ballers natuurlijk hoofdzakelijk op het voetbalveld. Zij hopen na enige jaren gastvrijheid op Vreelust (Sparta) te hebben genoten eind november de eerste wedstrijden op een „eigen" veld aan de Scherpen- drechtsekade (bij de Kleiweg, het voormalige „Voets") te kunnen spelen. Hierover een volgend maal meer. Voor het overige laten wij een overzichtje volgen, waaruit u naar wij hopen voldoende wijs kunt worden. Raadskelder Nw. schaftlokaal Hollandia Zondag: Maandag: H.B.B. (voetb.) 19—24 uur Dinsdag: le v.d. maand contactavond bazen judo 20—22 uur Woensdag: Donderdag: klaverjas 19—24 uur Vrijdag: bridge 1924 uur Zaterdag: wisselend voetbal 20 uur judo 17—19 uur tafeltennis 20 uur mannenkoor 20—22 uur (voorlopig) Zondag 30 augustus jl. was voor Rotterdam een drukke dag. De voetballers naar Amsterdam, de klaverjassers ontvingen hun collega's met hun dames uit Den Bosch. Een ontmoeting die door tussenkomst van mejuffrouw Van Uden, de ijverige secretaresse van de personeelsvereniging uit Den Bosch tot stand kwam. 's Middags om 13 uur kwamen ze aangereden met 60 personen om kennis te maken, en gauw bleek dat het geen dode kaartmiddag zou worden, want ook twee accordeons en een drumstel werden uit geladen. Nadat eerst de stof was weggespoeld, met een (na tuurlijk goed geschonken) glas Heineken, werden ter officiële kennismaking vriendelijke woorden gewis seld, waarna de wedstrijd van 2 x 2000 punten, onder de reglementen van de R.B.K.B. gespeeld een aanvang nam met 11 tafels. Voor de dames werd een jokerwedstrijd georganiseerd. Nadat de lijsten waren ingeleverd, de punten opgeteld, bleek dat R met iets meer dan 7300 punten had gewonnen. Ter herinnering aan deze strijd, werd door de secretaris van de de K.J. van Rotterdam aan de Bossche strijdmakkers een vaantje aangeboden, terwijl door de gasten, met een geestig speechje een herinnerings- schild op standaard werd aangeboden. Daarna was het de hoogste tijd om de inwendige mens met brood en koffie te laven, waarna men onder de vrolijke tonen van de accordeons nog gezellig bijeenbleef. Om 8 uur 's avonds was het moment aangebroken, dat de secretaris van de K.J. van Heineken Rotter dam de sluiting aankondigde en onze plezierige gasten afscheid namen om huiswaarts te keren. Een zeer geslaagde middag was ten einde en met een tot weerziens vrienden besluit. A. GRIMME Sr. Secr. K.J. van Heineken, Rotterdam Ten slotte nog dit: Weet u dat u als donateur van H.B.B. (secr. dhr. A. Lange, tel. 158) mee kunt doen met de voetbalpool van de K.N.V.B.? De donatie kost u slechts 6,per jaar en geeft u gratis toegang tot de sportvelden van de vereniging. Zegt het voort! 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 12