harmonizes Heineken harmonizes mSSm Heineken jp2S3 Helxieke iiBmwn VANAF NOVEMBER 1919! Deze advertenties zullen vanaf november 1959 op krachtige wijze Uw omzet stimuleren - zij helpen U méér te verkopen van het bier dat getapt wordt in 128 landen van de wereld. opvoeding die maar op één plaats goed kan worden gegeven: in een gelukkig, harmonisch gezin, waar de ouders erop uit zijn in hun kinderen de goede eigen schappen aan te kweken en de slechte te onder drukken. Paulus heeft gezegd: Het goede, dat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het verkeerde, dat ik niet wil doen, dat doe ik. En als een uitnemend man als Paulus het zo voelde, hoe zal dan onze eigen zoon bestand zijn tegen verleidingen? Zijn ondeugd mogen wij hem niet kwalijk nemen, maar wij mogen hem er wel voor straffen. Streng straffen desnoods. En wij mogen onze morele eisen hóóg stellen, omdat onze levensstijl er mee gemoeid is. Bovenstaande regels pretenderen geen deskundige uiteenzetting te zijn over dit moeilijke onderwerp. Het is een signaal, niets meer. Het is ook maar een klein deeltje van het probleem dat hier besproken is. Prinses Beatrix gaf onlangs een aanwijzing in welke richting wij het moeten zoeken. Wij zullen meer het accent moeten leggen op het actief maken van de positieve instelling van onze jeugd. De schrijver had in het verleden en heeft nog, veel met jeugd van doen. Het is heerlijk werken met jeugd, omdat zij ontvankelijk is. Voor ons voorbeeld. Ons goede voorbeeld, maar ook ons slechte! Terzake meer deskundigen zullen u beter kunnen inlichten dan hier is geschied. Als het signaal uw gedachten maar heeft wakker geschud. En u bereid bent u in te spannen in uw eigen omgeving om de jeugd te geven wat haar toekomt. Liefde, vriend schap en verantwoorde, strakke leiding. Te geven: ons eigen goede voorbeeld. stentor Heliickeit ANDERHALF MILJOEN! Deze advertenties worden gezien, „geproefd" «SE* door I.SOO.OOO lezers j (wat een dorst, wat een omzet') in de volgende landen: II

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 11