NIEUWE STOOMKETEL KOMT AAN Dit betekende weer grote opwinding in Den Bosch. Nog op het schip werd een bovenstuk aan de ketel bevestigdhetwelk niet minder dan 4 ton woog zodat het geheel een gewicht kreeg van 30.000 kg. Er kwam een drijvende bok die de ketel op een trailer die op de aanlegsteiger achter de brouwerij gereedstond, hees en toen werd het gevaarte naar de machinekamer gerold. De ketel, die een maximumcapaciteit heeft van 8000 kg stoom per uur, wordt gestookt met zware olie. Het meest spectaculaire van deze ketel is de schoorsteen van staal die 30 meter lang is en in z'n geheel wordt aangebracht en ongetuit wordt opgesteld. Op 1 november hoopt men met de gehele uitbreiding van de machinekamer gereed te komen. Als troost heb ik ergens een biertje genomen en in een wanhopige poging tot rehabilitatie zeg ik met een huichelachtige glimlach tegen het zwartharig bleekgezicht, dat met een miezerig flesje en een hema- glas komt aansjouwen: „Birra e ottima!" hetgeen, naar een kind weet, betekent, dat het bier weer best is. Het bleke gezicht barst open in een Fernandel- grijns. Hij zegt: jawohl, jawohl, en probeert me voor honderd lire te neppen. Ik leg hem met handen en voeten uit, dat dat niet doorgaat en omdat hij blijkbaar mijn Italiaans toch niet verstaat, zeg ik hem er gelijk maar in 't Neder lands bij, dat zijn bier helemaal niet best is, dat hij zijn grootmoeder moet proberen te flessen en dat ik hem met plezier een poosje wil onderdompelen in zijn mooie maar stinkende Canal Grande! Nu zegt hij Si, si, hetgeen klinkt als limonade, ken nelijk bedoeld als gooi het maar in mijn pet en ge woon ja, ja betekent. Voor de rest zijn het allemaal heel aardige mensen in Venetië. Ze zijn dat eigenlijk beroepshalve, want verder hebben zij niet veel meer te doen dan de dollars, de ponden, guldens, markenkronen en franken van de straat op te rapen, die daar, omgezet in wanstaltige lappen van lirebiljetten, door honderd duizenden vreemdelingen worden uitgestrooid. De stad is dan ook een juweel, of liever een pakhuis vol juwelen, maar daar niet van. Ik ben dr. Egeraat niet. Later hebben wij ons in de koele bergen dagelijks verheugd over het heerlijke zuidelijke klimaat en zonder krant of radio ging ons innig medeleven uit naar die arme mensen in Holland, die daar nu onge- twijfeld in regen, wind en mist liepen te kleumen of bibberend tegen elkaar aankropen aan het gure Noordzeestrand. Maar toen we weer de grens over waren, bleken de thuisblijvers nog bruiner dan wij, zodat we deze keer werkelijk naar Zandvoort had den kunnen zijn gegaan. Wij voelden ons dus enigs zins als bakkerskinderen, die heel ver weg een boterham waren gaan eten, maar dat neemt niet weg, dat die boterham bijzonder lekker had ge smaakt. En intussen zet de zomer maar door. We zijn allang weer opgeslokt door de kille maatschappij, die echter niet kil meer is, maar warm, warmWe zien niet meer de grillige lijnen van de bergen, maar de vaste lijn van de verkoopcijfers. We trachten ons aan te passen aan dit nieuwe klimaat en ons zo rustig mogelijk te houden. En dis we ons nogeens te buiten gaan, d,an is dat hoogstens aan speculaties aangaande de hoogte van onze tantième over het boekjaar 1958/1959. Si, si, het was een grote zomer! vdz.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 7