J. H. Land benoemd tot directeur (D) Zo, heelt u de vakantie er a! weer op zitten? De mees ten van ons waarschijnlijk wel. Onze redacteur echter nog niet, bovendien zult u bemerkt hebben als u de rubriek per sonalia tenminste goed leest dat hij zich dezer dagen in de echt verbonden heeft en dat betekent dat hij er nu voor korte tijd vandoor is. De ge volgen daarvan zijn weer dat het eerstvolgende verse vat pas in november zal verschijnen. Daarom is dit nummer een ge combineerd september/oktober nummer geworden. Er is de afgelopen weken weer zoveel in onze Heinekenwereld ge beurd dat we om de actualiteit ervan niet te verliezen een dik ker nummer hebben gemaakt. In de eerste plaats is 1 oktober a.s. de dag waarop onze nieuwe directeur, de heer Land en het Hoofd van onze Centrale Personeelsdienst, de heer Klop penburg in dienst zullen treden. Over hen kunt u in dit nummer lezen. Dan heeft er weer een specta culair transport plaatsgevonden in Den Bosch en ook in Rotter dam, waar foto's het beste van getuigen. Onze veiligheidscommissies in Amsterdam en Rotterdam heb ben een overzicht gegeven van hun werkzaamheden, dat wij hierbij publiceren. Natuurlijk moet u ook lezen hoe onze Amerikaanse vertegen woordiger, de heer Van Mun ching de bierpullencollectie van de heer Hardeveld Kleuver Jr. kocht. Om dit nieuws heen is er weer van allerlei nieuws uit binnen- en buitenland. Tot ziens in het nieuwe boek jaar. In verband met het in 1960 bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd door onze directeur, de heer J. M. Honig, werd in onze maatschappij een aanvulling van de directie noodzakelijk geacht. Met ingang van 1 oktober a.s. is dan ook benoemd tot directeur van de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., de heer J. H. Land, thans chef van de afdeling financiën van de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam. De heer Land werd op 4 juni 1920 te Haarlem geboren. Na het Kennemer Lyceum te hebben doorlopen, be kwaamde hij zich tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in de bedrijfsgrafieken bij J. Giltay Veth. Gedurende de oorlogsjaren 19401945 volonteerde de heer Land bij verschillende bedrijven waaronder een brouwerij en de Scheepswerf de Noord te Alblasserdam. In 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en kwam hij in het concentratiekamp te Amersfoort. Na de bevrijding trad hij in dienst bij de R.A.F., maar werd kort daarna wegens ziekte (pleuritis) ontslagen. Van 1946 tot 1951 volgde hij in Engeland een opleiding voor chartered accountant bij Price Waterhouse Co. in Londen. Uit Engeland teruggekeerd, trad de heer Land in dienst bij de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, waar hij op de financiële afdeling kwam te werken. Wij heten de heer Land hartelijk welkom in ons midden en wensen hem al het succes toe bij zijn werkzaamheden, welke in het bijzonder op financieel-economisch gebied zullen liggen. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 3