De pussellupek Letterraadsel Iirvulpuzzel Oplossing nvisseUkruisnvoordraudsel Oplossing dubbele pussel Het was me een vakantie wèl in juli; geen puzzels, geen enz., alleen een zon-overgoten periode, die u overigens verleden jaar in de vakantiepuzzel reeds werd toegezegd. Rusten in het „puzzel-vak" impli ceert evenwel inhalen van verloren tijd. Derhalve volgen zowel twee nieuwe puzzels voor dit nummer alsmede de oplossingen van de „Dubbele puzzel" en het „Wissel-kruiswoordraadsel". De prijswinnaars hiervan zijn na loting: Dubbele puzzel 1. C. Goudswaard, Den Bosch; 2. T. W. Zoutman-Groot, Amsterdam; 3. J. van Ardenne, Rotterdam. Wissel-kruiswoordraadsel 1. J. M. Naerebout, Rotterdam; 2. J. Boerewinkel, Rotterdam; 3. en volgende: met vakantie. Allen van harte! Zoals bovengemeld worden u twee nieuwe puzzels aangeboden voor deze periode, nl. een INVUL- PUZZEL en een LETTERRAADSEL. In plaats van woorden te vormen naar gegeven omschrijvingen, zijn deze horizontale en verticale woorden, gerangschikt naar hun aantal letters, reeds vermeld. Aan u evenwel ze in het puzzelraam te verwerken en het aldus ingevulde raamwerk aan ons toe te zenden. In te vullen woorden: na - sa - sok - ere - toe - eis - met - art - opa - are - vat - epe - oor - not - erl - cor - tiel - geer - arme - esla - ikoon - arkan - stola - hekel - venti - rente - groet - stoel - novel - hevel - rennen - essaie scheel - tienen - etagere - toelage - gul en steels - aantekening - galanteries - achterstang. Het geheel vormt een gezegde van Maeterlinck en bestaat uit 66 letters. Dit gezegde is te vinden door de letters, die behoren bij de cijfers van de uit de omschrijvingen gevonden woorden, achter elkaar te plaatsen, resp. 1, 2, 3 etc. 3 59 44 7 65 33 10 19 61 2 kleur 57 49 55 50 23 31 17 33 20 60 bezorgen van goe deren 18 45 39 11 54 40 52 53 4 58 voertuig 56 35 29 10 21 63 16 65 27 25 bepaalde hoeveel heid 36 53 6 62 12 30 48 1 38 5 wilde rozelaar 64 8 24 14 41 51 9 5 43 47 weghalen 28 26 2 50 27 34 54 22 32 60 innerlijk leven 37 46 66 53 34 15 61 13 42 24 zangvogel Gaarne ontvangen wij uw oplossingen vóór 15 oktober 1959. Wederom zullen voor iedere puzzel 3 surpriseprijzen beschikbaar worden gesteld. Veel genoegen! KELLER b b a y t t r a n m a k n V 1 i b a e n r d n 1 g e d a a d r t e s O s s e O 0 r d e a n k n a k a n t 1 1 i a e e r n k b r e a d s i k m a n e 1 s r 1 O e P e d O t a a k r e i e e m r m 1 t O 0 e k m e r V O e s t r t e k e 1 n s k O k n a n e k r k O 0 s a 1 e n a n e a d r e 1 e t m k V e g e P k e t i r s e O O r O s t e n P P e a g 1 r e a g a t e 1 V a a V k Het gezegde van Ovidius luidt: Trouwe beoefening van edele kun sten verzacht de zeden en ontneemt aan de reden de ruwheid Kopij voor het november nummer moet vóór 17 oktober a.s. in ons bezit zijn - Redactie Oerwoud fantast Verkeer verwend Indiaan zachter Duizend heelsum Idealen tekenen Uranium negenen Stengel bourdon 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 26