Nieuws uit het Lagos etaleert Hoog bezoek te Lagos '0\ Dat men ook in Lagos weet hóe ons produkt onder de aandacht te brengen toont de foto die wij ont vingen en hierbij plaatsen. In de Kingsway Stores te Lagos is een gehele hoek ingericht voor de ge- importeerde flessen en blikjes bier, terwijl verschillende reclameplaten de aantrekkelijkheid nog ver groten. Op 20 juli werd de brouwerij te Lagos met een bezoek vereerd van de consul-generaal van Liberia, Mr. J. S. O. Coleman. De heer Coleman toonde bijzonder veel belangstelling voor hetgeen hij tijdens zijn rondgang door de brouwerij zag. Op de hierbij geplaatste foto's ziet u hoe de consul-gene raal naar de flessen staat te kijken die uit de etiketteer machine komen. Achter hem zijn secretaris Mr. Yentis en de heer Ten Bruggen Cate. De andere foto toont het moment, waarop de heer Coleman op zijn verzoek zelf een kist dichtspijkert onder het waakzaam oog van de heer Lens van Rijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 20