Reisvereniging Vers van 't vat99 nutakte haar jaarlijkse bustocht Dat is niet gemakkelijk. Daarvoor moet hij beschikken over verbeeldingskracht en scheppend vermogen. Hier komt in hem de kunstenaar aan het woord. Grote verantwoordelijkheid De industrie krijgt steeds meer vat op de mensen. Dat komt omdat de mensen steeds meer van de industrie verlangen. Vroeger had de mens veel minder behoeften. Geen radio, televisie of film, geen auto of fiets, geen jaarlijkse vakantie. De ambachtsman kon in die behoeften voorzien. De meeste mannen deden zowat hun hele verdere leven met het pak, dat zij op hun trouwdag aan trokken. Meubels gingen soms meer dan een mensen leeftijd mee. Maar de laatste anderhalve eeuw is het behoeftenpeil geleidelijk gestegen. De levensstandaard kwam hoger te liggen; het vlak van het verbruik werd steeds breder. Dat was natuurlijk mede een gevolg van de voortdurende verbetering van de maatschappelijke toestand en van de vooruitgang van de techniek. Het handwerk alleen zou ons onmogelijk alles kunnen ver schaffen wat wij tegenwoordig nodig hebben. Welke smid kan uit de hand een geyser of schrijfmachine maken? Omdat de industrie met haar duizenden gebruiksgoederen en talloze machines zulk een grote rol speelt in het leven van de hedendaagse mens heeft de industriële vormgever een bijzonder verantwoordelijke taak. Het hangt groten deels van zijn ontwerp af of een bepaald artikel goed verkocht en een succes wordt. Een minder gelukkig ont werp kan voor een bedrijf zelfs een schadepost betekenen, vooral waar een scherpe concurrentiestrijd wordt gevoerd. Maar de machinaal vervaardigde verbruiksartikelen be- invloeden ook het leven van de mens in zijn eigen om geving, ten goede of ten kwade. Dat moet wel. Zij vormen immers een onderdeel van hetgeen hem aan houdend omringt. Door hun voortdurende aanwezigheid en door hun diensten en functies werken zij in op zijn doen en laten. W. H. Gipsen schrijft dan ook in zijn boekje „Schoonheid van industriële produkten": „In dustriële vormgeving is een van de meest verheugende verschijnselen van dit mechanisch getinte tijdperk. Industrieprodukten dringen door in iedere woning en in ieder gezin. Ze hebben een onbewuste invloed op de ontwikkeling van ieder mens. Indien zij lelijk of smake loos en karakterloos zijn is die invloed ongunstig en om gekeerd, indien zij er mooi en aantrekkelijk uitzien, van goede smaak getuigen en een bewust karakter vertonen, zullen zij de onbewuste werking, die er van iemands omgeving op zijn vorming uitgaat, alleen maar gunstig beïnvloeden." Maar staat er tegenover die zware verantwoordelijkheid bij degenen, die zich met de vormgeving voor de industrie bezighouden, ook niet het rijke besef, dat zij talloze mensen iets meer geven dan alleen een stoffelijk produkt, iets, dat de mens optilt naar hogere dingen en dat zij de machines artikelen laten maken, waarvan in het alle daagse leven iets moois en goeds uitgaat? Moet het niet heerlijk zijn te weten, dat duizenden mensen, in alle kringen en streken, ook met een goed gevormd massa- produkt gelukkig kunnen zijn? w. a. m. van heugten Op zondag 5 juli is de Rotterdamse reisvereniging „Vers van 't Vat" voor de negende maal gestart voor de jaar lijkse bustocht. We zijn 's morgens om 7 uur van de Brouwerij vertrokken en via Alblasserdam, Zaltbommel en Hedel ging het op naar Den Bosch, waar koffie werd gedronken. Tijdens het koffiedrinken hebben wij meteen maar onze verloting gehouden, waarvoor fraaie prijzen beschikbaar waren. Vandaar zijn we weer verder gegaan naar Helmond en Roermond. In Sittard en even voor Heerlen zijn we echter uitgestapt om onze dorst te lessen hetgeen op de film werd opgenomen. Daarbij is onze Jaap aangekleed als Heinekcnman, u begrijpt dat er behoorlijk werd gelachen. Daarna gingen we door naar ons doel Valkenburg, waar de leden hebben rondgekeken, tot de tijd weer was aangebroken om voor het diner terug te keren naar Den Bosch. Maar voordat wij in Den Bosch aankwamen hebben wij onderweg eerst nog de hitte met een drankje bestreden. Na de maaltijd werd er nog gesproken door onze voor zitter de heer De Man en onze penningmeester de heer Dekker, waarbij het besluit werd bekendgemaakt om aan de leden van de reisvereniging een blijvende herinnering mee te geven als aandenken aan Valkenburg en wel in de vorm van een kop en schotel hetgeen door de leden erg werd gewaardeerd. Onder onze leden was tevens een tot Amerikaan ge naturaliseerde Nederlander, welke een souvenir kreeg aangeboden in de vorm van een klomp van Delfts blauw, hetgeen in Amerika erg in trek is. Onze Amerikaan was daar dan ook zo mee in zijn schik, dat hij prompt alle leden een consumptie aanbood, hetgeen wij op onze beurt weer leuk vonden. Zo was ook deze dag voor ons weer een geslaagde. En nu maar weer wachten op onze negende feestavond op 12 september a.s., waarbij hopelijk de van deze reis gemaakte film kan worden vertoond. Tot ziens, W. F. C. v. OTTERLOO, secretaris 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 19