WAT IS INDUSTRIËLE VORMGEVING? 2. Kunsi en zaken De industriële vormgeving bestrijkt een zeer uitgestrekt gebied. Ze heeft te maken met het bedrijfsleven in zijn ruimste zin. En dat wil tegenwoordig wat zeggen! Het gaat niet alleen om het vinden en ontwikkelen van een mooie vorm voor een bepaald produkt als handelsartikel. Daaraan zit zeer veel vast: publiciteit en reclame en het inrichten van tentoonstellingen en nog veel meer. Kunst moet dus samengaan met zaken. En het laatste is zeker niet minder belangrijk dan het eerste. Volgens Gordon Russell is dat zelfs het voornaamste. De industriële ontwerper dient, naar de mening van deze deskundige, eerst te vragen of hetgeen hij ontworpen heeft goed functioneert en dan pas of het er goed uitziet. Doelmatig en mooi Het betreft hier de vormgeving voor een massaprodukt; dat mag men niet vergeten. Voor voortbrengselen van machines moeten er vormen gevonden worden, die in de smaak vallen bij zoveel mogelijk mensen. Dat zal nu het geval zijn als zij zowel doelmatig zijn als mooi. Een stofzuiger, die buitengewoon mooi is doch bij het gebruik onpraktisch, zal op de duur niet voldoen. Omgekeerd voldoet een stofzuiger, die uitstekend werkt maar onooglijk is van vorm, evenmin. In het laatste geval zal de huisvrouw dikwijls zuchten: Wat jammer, dat hij er niet wat aantrekkelijker en moderner uitziet! Waarop bij de vormgeving voor de industrie dan ook vooral moet worden gelet? In de Verenigde Staten is men, blijkens het in 1954 verschenen boek „Industrial Design in America", van mening, dat de vorm ten eerste moet passen bij de functie van het produkt: het is van groot belang, dat men meteen kan zien, dat een telefoon toestel dient om te telefoneren en een braadpan om te braden. Dan moet het produkt er goed uitzien omdat het inderdaad ook goed is. Het moet vervaardigd zijn van beter materiaal. Er moet rekening gehouden zijn met de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker. Heel belangrijk is de kleur: zonder de juiste kleur zal een goed gevormd massaprodukt het doorgaans nog niet doen. Gebleken is overigens, dat een goede vormgeving de produktiekosten kan verlagen. Ze bevordert het naar voren schuiven van nieuwe artikelen en het onderbrengen van verschillende produkten onder eenzelfde merk- karakter. Wat natuurlijk gemakkelijker verkoopt. Maar vooral dient de vorm praktisch te zijn. De verbruiker is uit op gemak. Hij koopt bij voorkeur het handige. Menselijker vormen Wel beschouwd streeft de industriële vormgeving dus naar vormen, die menselijker zijn. Het produkt van de industrie moet beter passen in de menselijke samenleving. Dat geldt wel op de eerste plaats voor die machines, apparaten en gereedschappen, die dienst moeten doen in fabrieken, werkplaatsen en laboratoria, maar toch ook voor de kleinere, die geleidelijk meer binnendringen in huisgezin, winkel en kantoor. Heel wat machines zijn nu al niet meer de plompe, lelijke monsters van vroeger. De vorm werd eenvoudiger en sierlijker, de bediening gemakkelijker en veiliger. Dat is zo bij alle mogelijke artikelen. De ontwerpers gingen steeds meer uit van de functies, die de produkten hebben te vervullen. Een kan Spreekt het niet vanzelf, dat de industriële vormgeving zich vooral ook ging bezighouden met de auto? Hier modellen voor een nieuw wagentje op een tentoon stelling van de Akademie voor „Industriële Vormge ving" te Eindhoven. moet eerst en vooral goed gieten, een kachel goed branden, een naaimachine goed stikken. Volgens Max Bill, de directeur van de „Hogeschool voor Vormgeving" te Ulm in Duitsland, moeten wij onder een goede vorm dan ook verstaan „een natuurlijke, uit de functionele en technische eisen ontwikkelde vorm van een produkt, dat geheel aan zijn doel beantwoordt en dat tegelijkertijd mooi is." De ontwerper voor de industrie zal die functie doorgaans het gemakkelijkste vinden als hij zich bezint op de grond vormen. Altijd opnieuw moet hij vragen: Wat is eigenlijk de bedoeling? Steeds weer moet hij teruggaan naar het begin, de eerste vorm. Vanuit dat functiebesef moet hij dan een mooi, smaakvol en nieuw massaprodukt maken. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 18