CAFÉ HOLLANDIA SLOOT ZIJLPOORTEN De heren zeventien Op 31 juli 1959 vond een historisch feit plaats in het pand Crooswijksesingel 63. Onze buurman (of moet ik zeggen buurvrouw?) sloot zijn of haar deuren die nacht om twaalf uur voor de laatste keer. Dat wil zeggen, dat voor de laatste maal gasten door de bekende deur naar buiten draaiden. Het was kort voor de eeuwwisseling, dat Heineken de panden op de hoek van de Crooswijksesingel en Linker Rottekade in eigendom kreeg en begin 1900 werd bovenstaande foto gemaakt. Het hoekpand was toen blijkbaar kort tevoren ver bouwd en Hollandia had, voor zover op de foto te zien, op dat ogenblik nog geen gasten binnen haar muren. Toch vond men kennelijk dit hèt moment voor een „photographie", die toen nog wel zo iets bijzonders was, dat men er met zeventien heren voor ging poseren. Daar was een voerman bij van de brouwerij en ook een paar meneren van kantoor met hoge, of althans bolhoeden. Zelfs zien we onder die zeventien een paar blagen, misschien jongmaatjes van de brouwerij, misschien straatjongens die in Rotterdam altijd van de partij waren als er „wat te doen" was (en is!) Eén van die heren zeventien was vergezeld van een charmante dame, die zich, be scheiden, half heeft verscholen achter haar partner, wellicht haar vader of echtgenoot, want het kantoor was voor dames in die dagen „terra incognita", onbekend terrein, zo u onze moedertaal prefereert. Zestig jaar later Bijna zestig jaren later, niet op een koude winterdag maar op een warme zomeravond, lieten de heren zeventien zich andermaal portretteren. Nu binnens huis (ondanks de warmte) en wéér in gezelschap van een charmante dame. Ik moet u nog vertellen, dat het niet dezelfde heren zeventien waren want toen de eerste foto gemaakt werd had nog geen der op 31 juli aanwezigen het levenslicht aanschouwd, zelfs niet de beide senioren jhr. Feith en de heer Vestergaard. En ook de dame, ik geef u die verzekering, was niet die van 1900. Deze zeventien heren en ene dame hebben onder het motto: Laat uw leven sober zijn, maar rijk aan feesten, het tragische moment van sluiting feestelijk gevierd. Toch moeten die heren zeventien (en die ene dame) niet denken dat ze in 1959 zulke goede bierklanten waren. Want de bieromzet van Hollandia in het boekjaar 1900/1901 was 48.805 liters en daarvan zullen er heel wat gevloeid zijn in Heineken's magen. Net als in 1959 trouwens, want de mensen van Heineken waren nog steeds Hollandia's beste klanten. Daarom ook sprak mevrouw De Winkel (u ziet haar tussen de heren Feith en Berkemeier) van goede buren en was er in haar dankwoord voor de aardige 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 16