Sinds het vorig jaar wordt ons bier in steeds grotere hoeveelheden in Enge land gebotteld. De tanks waarin het bier tot nu toe naar de verschillende plaatsen in Engeland werd getransporteerd zijn dan ook met hun 5 hectoliter inhoud ontoereikend geworden. De afgelopen maand zijn de eerste grote tanks met een 22 hectoliter inhoud naar onze Engelse bottelaars verzonden. Onze Rotterdamse fotograaf Vrijhof maakte voor ons blad deze spectacu laire fotoreportage van het vullen, ver voer en inscheping van deze tanks. Symbolisch verrijst boven het schip de Rotterdamse Euromast, waarover wij in ons nummer schreven. De volgeladen vrachtwagens rijden de brouwerij uit op weg naar de haven

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 15