Zoals bekend is, kunnen kwaadaardige gezwellen door radiumbestraling worden vernietigd. Inplaats van het zeer kostbare radium gebruikt men thans vaak het veel goedkopere radioactieve kobalt. Men past in de geneeskunde zelfs wel „inwendige" be straling toe door een patiënt met een kankergezwel in de schildklier radioactief jodium in het voedsel toe te dienen. Dit wordt vooral door de schildklier opgenomen, waardoor het kankerweefsel van binnen uit vernietigd kan worden, terwijl het overige deel van het lichaam niet wordt aangetast. Door aan kunstmest radioactieve isotopen toe te voegen, hebben de plantkundigen heel precies kunnen nagaan of, wanneer en in welke hoeveelheden de kunstmest door bepaalde planten is opgenomen, zo- datjvastgesteld kan worden hoe het best profijt van de bemesting kan worden getrokken. Sommige micro-organismen die voedselbederf ver oorzaken, waardoor miljoenen tonnen voedsel ver loren gaan, kunnen door verhitting worden gedood. Niet elk voedsel is echter tegen deze verhitting bestand, zodat het van grote betekenis was toen men ontdekte dat levensmiddelen door atoomstraling zonder temperatuurverhoging houdbaar en zelfs kiemvrij gemaakt kunnen worden. V.S. spaart 500 miljoen per jaar Zo zouden nog talloze andere voorbeelden op het terrein van het wetenschappelijk speurwerk, de geneeskunde, de landbouw en de industrie kunnen worden genoemd. We besluiten met nog een andere uitspraak van dezelfde Amerikaanse deskundige, wiens woorden we in het begin aanhaalden; een uit spraak die de steeds toenemende betekenis van de verklikkeratomen voor de mens duidelijk demon streert: „Dank zij de toepassing van radioactieve Radioactieve jodiumatomen, in het lichaam van een patiëntje gebracht, volgen als verklikker hun weg naar de schildklier, waar zij zich ophopen. Het meetinstrument verraadt hun aan wezigheid en kan eventuele vergrooting van deze klier vaststellen. isotopen wordt in de Verenigde Staten jaarlijks reeds een bedrag van 500 miljoen bespaard en naar schatting zullen de besparingen voor de Amerikaanse industrie in 1960 tot 5 miljard stijgen, terwijl de kosten voor de produktie van de isotopen dan niet meer dan 20 miljoen zullen bedragen." (Slot). Zwoeger Na 5 minuten Na 10 minuten Laat die kwes tie Jansen in die brief rus ten, Zwoeger., en het is misschien nut tig erin te zetten dat en denk er om Zwoeger niet spreken .vanmaar Na 15 minuten Na een half uur 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 13