Atomen in dienst van de vrede 4. VERKLIKKER ATOMEN HELPEN DE MENS „Zelfs al waren we er nooit in geslaagd elektriciteit te produceren met behulp van de kernenergie, dan nog zou onze arbeid op atoomgebied reeds lonend zijn door het gebruik van radioactieve isotopen, dat eruit is voortgevloeid." Deze uitspraak van de Amerikaanse deskundige dr. Willard F. Libby toont overduidelijk aan, dat energieproduktie beslist niet de enige hulp is die de atoom ons kan bieden. Zoals al eerder ter sprake kwam, ontdekte men omstreeks 1900 dat bepaalde stoffen als radium en uranium spontaan stralen en kleine deeltjes uitzen den. Later kwam men er achter, dat de oorsprong van deze radioactiviteit in de atoomkern zetelt. Slechts een klein aantal stoffen vertoont deze natuur lijke radioactiviteit. Toen men erin slaagde atoomkernen met kleine deeltjes, bijv. neutronen te beschieten, bleek dat er daarbij zg. isotopen ontstonden. Dit zijn tweeling atomen, die zich van gewone atomen onderscheiden doordat ze zwaardere kernen (met een groter aantal neutronen) hebben. Scheikundig zijn isotopen precies gelijk aan normale atomen; alleen doordat ze radio actieve stralen uitzenden maken ze zich kenbaar. Van deze radioactiviteit, die met zeer gevoelige in strumenten, zoals Geigertellers, gemeten kan worden, heeft de mens een dankbaar gebruik gemaakt. Onvoorstelbaar kleine hoeveelheid Wat een onvoorstelbaar kleine hoeveelheden van een radioactieve isotoop men nog kan aantonen, blijkt uit het volgende voorbeeld. Een miljardste deel van één milligram radioactief gemaakte natrium kan nog gemakkelijk opgespoord worden. Dit is zelfs mogelijk als men van het natrium keukenzout heeft gemaakt, dit in het water heeft opgelost en daarna opgedronken. Het wordt dan in ons lichaam opgenomen en door het bloed naar alle delen van het lichaam gevoerd. Zo kan de Geigerteller ons vertellen, dat het zout reeds enkele minuten na het drinken van het water in de toppen van onze vingers terecht is gekomen. We zien hieraan tegelijk hoe de verklikkeratomen, d.w.z. de atomen die door het uitzenden van straling hun aanwezigheid tussen andere atomen verraden, in ziekenhuizen kunnen worden gebruikt om de circu latie van het bloed te bepalen. Vóór we over andere toepassingen spreken, een enkel woord over de vraag hoe we aan radioactieve isotopen komen. Ze kunnen allereerst worden ver kregen door bepaalde elementen aan het neutronen bombardement in een reactor bloot te stellen. Verder kunnen isotopen worden afgescheiden uit de afval- produkten van reactoren. En bovendien kan men in een zgn. cyclotron aan neutronen en andere atomaire deeltjes zulke enorme snelheden geven, dat ze als projectielen kunnen worden gebruikt voor het be schieten van stoffen, die men radioactief wil maken. Voor duizend-en-één doeleinden Voor duizend-en-één doeleinden worden isotopen tegenwoordig gebruikt en nog bijna dagelijks vindt men nieuwe toepassingen op de meest uiteenlopende terreinen. Een paar voorbeelden mogen aantonen waartoe verklikkeratomen zoal in staat zijn. Kilometers lange olieleidingen moeten van tijd tot tijd inwendig gereinigd worden door schroefvormige schrapers, die door de oliedruk worden voortbe wogen. Komt een schraper ergens vast te zitten, dan is dat van buitenaf natuurlijk niet te zien. Maar wanneer aan de schraper een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof wordt toegevoegd, verraden de stralen die door de buis dringen, aan de Geigerteller waarmee men langs de leiding rijdt, de plaats waar de schraper is blijven steken. Kleine scheurtjes in metaaloppervlakken laten zich vaak heel moeilijk vaststellen. Als men nu onder hoge druk een vette pasta op het oppervlak perst, dit vervolgens zorgvuldig schoonmaakt en dan een fotografische film op het oppervlak legt, verraden de radioactieve atomen precies waar zich de uiterst kleine scheurtjes bevinden. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 12