Personalia Personalia Buitenland In onze dienst traden: Amsterdam: 1-5-1959 Drs A. A. Vellekoop, admini- stratief-economische afdeling. 1-5-1959 Mejuffrouw E. v. Oostveen, afd. salarissen en pensioenen. 1-6-1959 Mejuffrouw K. Stetter, afd. secretariaat. 1-6-1959 Mejuffrouw N. Kranendonk, afd. secretariaat. 1-6-1959 J. E. Wistenhoff, afd. buiten land. Rotterdam: 20-4-1959 Mejuffrouw M. M. Lambert, afd. mechanische administratie. 20-4-1959 Mejuffrouw E. Arends, afd. mechanische administratie. 1-5-1959 A. Verlaan, afd. administratie. 1-6-1959 J. Verhagen, kantoorloper. 1-6-1959 Mejuffrouw C. L. Luyendijk, afd. administratie. 1-6-1959 P. H. M. Klück, afd. admini stratie. 1-6-1959 H. M. A. M. de Vette, afd. administratie. Den Bosch: 1-5-1959 E. M. Tromp, bouwkundig onderhoud. 1-5-1959 P. J. v. Heugten, bedrijfsad ministratie. 11-5-1959 M. J. Memmersteeg, expeditie. In vaste dienst traden: Amsterdam: 1-5-1959 F. Th. van den Hurk, ma gazijn. 1-5-1959 J. Poelman, bottelarij. 1-5-1959 J. H. Witte, heftruck. 1-5-1959 H. Kuijf, boenplaats. Rotterdam: 1-5-1959 H. J. Kievits, afd. gistkelder. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 31-5-1959 Mejuffrouw I. V. Groen, afd. buitenland. 31-5-1959 Mevrouw E. F. J. Habing, afd. winkelverkoop. 31-5-1959 Mevrouw H. de Haan, afd. boekhouding. Rotterdam: 30-4-1959 Mejuffrouw E. Vrooman, afd. mechanische administratie. 30-4-1959 J. Th. Valk, afd. bierverkoop- administratie. 31-5-1959 L. J. M. d'Anjou, afd. export. 31-5-1959 Mejuffrouw E. A. Mulder, afd. export. 31-5-1959 Mejuffrouw J. A. Lagerwey, afd. correspondentie. 31-5-1959 Mejuffrouw N. T. Rietdijk, laboratorium. 31-5-1959 W. Roodenburg, afd. inkoop. Den Bosch: 24-4-1959 F. B. v. Boxtel, perron-leeg. 30-4-1959 H. W. Otten, afd. administra tie bottelarij. 16-5-1959 C. J. v. Roozendaal, afd. leg- kelder. 16-5-1959 N. G. M. v. Pinsteren, perron- leeg. Getrouwd Amsterdam: 6-5-1959 E. Bradwolff met mejuffrouw G. A. H. Scholten. Rotterdam: H-4-1959 K. Wittchen, bottelarij-werk plaats, met mej. L. Hansel- mann. 16-5-1959 J. B. Melis, afd. tekenkamer, met mej. F. Kamminga. 28-5-1959 Mej. W. v. d. Stelt, bedrijfs bureau, met de heer C. W. Grip, afd. bottelarij. 30-5-1959 P. J. H. Krebs, afd. chef. tropen, met mej. A. v. d. Meer. Geboren Amsterdam: 10-4-1959 Ingrid M., dochter van de heer Van der Eyk, afd. hoofd boekhouding. 10-5-1959 Jacobus W. A., zoon van A. T. de Boer, onderhoud I. Rotterdam: 25-4-1959 Willem J., zoon van J. Lam- mers, afd. bottelarij. 28-4-1959 Ronald, zoon van P. J. de Paus, afd. bottelarij-werk plaats. 17-4-1959 Johanna B. C., dochter van J. Becht, afd. inkoop. 24-4-1959 Johanna, dochter van C. Timmers, afd. loonadmini stratie. 26-4-1959 Frédérique J. W., dochter van mr F. W. R. Nuboer, com merciële dienst. 10-5-1959 Bernhard M., zoon van S. L. G. van den Berg, afd. belading. 10-5-1959 Frans, zoon van L. Tonikoe, bottelarij. Den Bosch: 17-4-1959 Franciscus P. G., zoon van F. de Haas, afd. bottelarij. 20-4-1959 Steven J., zoon van ir J. M. v. Rossum, bedrijfsleider. 21-4-1959 Jacoba M. M., dochter van J. v. Soestbergen, bottelarij onderhoud. 26-4-1959 Rijk, zoon van A. v. Offeren, garage. 8-5-1959 Josephina P. M., dochter van ir L. W. M. Hendrikx, ass. bedrijfsleider. Gepensioneerd: Rotterdam: 31-3-1959 N. A. Huisman, afd. inkoop. 1-4-1959 B. H. J. Ligteringen, alg. werkplaats. De heer E. W. Roco is op 19 april 1959 naar Singapore vertrokken. Op 22 april 1959 vertrok mevrouw A. M. S. Wanschers-de Neef na het verlof wederom naar Singa pore. Ir H. Wanschers was reeds eerder naar Singapore terugge keerd. De heer P. de Brune is op 29 april voor een zakenbezoek van enkele weken aan de Société de Bière „Les Pyramides" S.A.E. naar Cairo vertrokken. De heer en mevrouw J. M. Coesel vertrokken na het verlof op 2 mei 1959 per m.s. „Kamerun" naar Lagos. Ir H. Bults is op 3 mei 1959 naar Singapore vertrokken. Op 13 mei 1959 is de heer P. J. Trum naar Lagos vertrokken. De familie B. Pellekaan uit Lagos is op 19 april 1959 in Nederland aangekomen voor het doorbrengen van het verlof. De familie H. van Hoorn uit Singapore keerde op 25 april in Nederland terug. Op 21 april keerde ir A. Stroo terug van een bezoek aan Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi, waar hij een inspectiebezoek aan de diverse Bralima-zetels bracht. Op 28 april arriveerden de heer en mevrouw Vermeulen in Neder land. Drs Vermeulen nam deel aan de inbedrijfstelling van de brouwerij te Kisenyi en legde tevens een inspectiebezoek af aan de verschillende Bralima brouwe rijen. Tenslotte bracht hij een be zoek aan de brouwerij te Cairo. Mevrouw Ekkelboom arriveerde begin mei per boot uit Nigeria in Nederland voor het doorbrengen van het verlof. Op 29 april 1959 werden de heer en mevrouw Brinkert-Dalhuysen te Lagos verblijd met de geboorte van een dochtertje. Diploma: Den Bosch: Mej. J. Krutzen, administratie, slaagde voor haar diploma steno Nederlands. Mutaties: De heer Fr. J. Ypenburg, afd. technische verzorgingsdienst, Amsterdam, is met in gang van 19 mei 1959 als chef service monteur overgeplaatst naar Den Eosch. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 16