Jhr Ir W. E. Köell: Het leven rondom de brouwerij in Kisenyi Op 24 april j.l. werd te Kisenyi (Ruanda) in de Belgische Kongo een nieuwe brouwerij in bedrijf gesteld door de Bralima. Naar aanleiding hiervan heeft jhr ir W. E. Röell van het architectenbureau Dwars, Heederik Verheij, die het toezicht op het werk had, een artikel geschreven over de omgeving, waar deze nieuwe brouwerij is gevestigd. Wij zijn de heer Röell zeer erkentelijk dat hij op deze wijze onze lezers en lezeressen in staat stelt kennis te nemen van de boeiende entourage die deze Kisenyi-brouwerij omgeeft. De foto's zijn in hoofdzaak gemaakt door ir Stroo, die onlangs uit de Belgische Kongo is teruggekeerd. Nog geen zeventig jaar geleden, toen de kaart van Afrika in hoofdzaak reeds was vastgelegd Livingstone had de ligging van de Zambesi en het Nyassameer ge vonden, Burton en Speke hadden het Tanganyika- en het Victoriameer ontdekt, Stanley had de loop van de Kongorivier vastgelegd en het hart van Afrika was reeds talloze keren van oost naar west doorkruist haastte zich een officier van het keizerlijke Duitse leger, Adolf von Goetzen genaamd, moe van al zijn vakanties aan het Luganomeer, van Afrika's oostkust naar het binnen land, met de onwrikbare wil de achterstand, die Duitsland op het gebied van ontdekken had opgelopen, te zullen inhalen. Hij slaagde. Nadat hij de bergruggen, waaruit Ruanda bestaat, had doorworsteld en zich op de laatste kam bevond, zag hij aan zijn voeten een groot, toentertijd totaal onbekend meer, het Kivumeer? Onvergetelijk moment Het moet een onvergetelijk moment voor hem zijn ge weest. Een goede duizend meter lager een meer van 100 km lang en 50 km breed, aan alle kanten ingesloten door bergen. Het water van een diep groenblauwe kleur, afgewisseld door de paarsblauwe schaduwen van de door de tropische moesson voortgestuwde wolken, bezaaid met talloze eilandjes (tot voor de komst van de blanken door de Ruandezen gebruikt als verbanningsoord voor onge huwde moeders); de noordzijde van het meer terugge drongen door de sinister uitziende zwartgrijze brij van de lavastromen, nog noordelijker, aan de top van de lavahellingen ineens reusachtige grijze kegels, zonder enig gevoel voor orde en proportie in het landschap uit gestrooid: de vulkanen. De Ivarisimbi en de Mikeno als voorwereldlijke monsters, uitgedoofd en gegroefd, de Nyiragongo met het perfecte profiel van de Fuyijama, waaruit een witte rookpluim KAART DER VULKANEN.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 12