in dienst 1. ENERGIEHONGER - Hoe lang zal het nog duren voordat onze energievoorraad aan kolen en olie uitgeput is? Een vraag die niet gemak kelijk is te beantwoorden en waarop de antwoorden dan nogal uiteenlopen. We zullen ons niet wagen aan inge wikkelde berekeningen of een overzicht geven van soms sterk afwijkende schattingen. Hoe de meningen van pessimisten of optimisten ook mogen verschillen, over een aantal feiten zijn ze het allemaal wel eens. De energievoorziening wordt in de toekomst een van de grootste wereldproblemen. In de loop van miljoenen jaren is er een grote voorraad fossiele brandstoffen, waarvan kolen en olie de voor naamste zijn, in de aardkost gevormd. Al is die erfenis aanzienlijk, onuitputtelijk is zij beslist niet. Eeuwenlang heeft de mens haast alleen maar spierkracht tot zijn beschikking gehad om arbeid te verrichten. Potverteren Door de uitvinding van de stoommachine en de explosie motor en door de toepassing van de elektriciteit is geleidelijk een geheel nieuwe situatie ontstaan. Ruim een eeuw geleden leverde de menselijke lichaamskracht in de Verenigde Staten nog 15,4% van de totaal aangewende energie, het dier 78,8 en de machine 5,8 In 1960 zal de mens 2,4 van de totale energie leveren, het dier 1,3 en de machine niet minder dan 96,3 Vooral door de stormachtige ontwikkeling van de tech niek in de laatste eeuw worden de beschikbare energie bronnen danig aangesproken. Tegenwoordig maken we in 10 jaar tijd meer op dan in wellicht honderdduizend jaren aan fossiele brandstoffen in de aardkorst is gevormd! Dit „potverteren" van brandstoffen begint steeds groter vormen aan te nemen. Over de gehele wereld is het steenkoolverbruik in de afgelopen halve eeuw ongeveer verdrievoudigd, terwijl het olieverbruik in diezelfde periode meer dan dertien maal zo groot werd. De helft is invoer Aan het eind van de 19e eeuw namen de zes landen van de tegenwoordige Euromarkt samen met Groot-Britannië driekwart van de wereldproduktie van steenkool voor hun rekening. Daardoor waren ze niet alleen in staat tot een industriële ontwikkeling zonder weerga, maar konden ze voor de rest van de wereld ook optreden als leveran-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 8