over onse reclameactivitei ten Een andere actie, die wij gaan voeren is voor onze agenten. Om de omzet te stimuleren is op de onlangs gehouden agentendag een verkoop-wedstrijdloterij aangekondigd. Iedere agent, die in de periode van I april 1959 tot 1 januari 1960 zijn verkoop met 5 verhoogt, kan meedoen en ontvangt één lot. Voor iedere verdere wordt één lot toegewezen. De eerste prijs, een D.A.F. 600, is wel een bewijs van het samengaan van moderne reclame met moderne nationale produktie. Binnenkort zult u in de Nederlandse dagbladen de eerste advertentie van onze zomercampagne aantref fen. Dit jaar, of liever deze zomer, willen wij door middel van 13 advertenties, die in 70 bladen met een gezamenlijke oplage van IV2 miljoen, zullen ver schijnen, in de periode van 7 mei tot 17 september de aandacht op ons produkt vestigen. Op welke manierNiet door enorme slagzinnen, waarmede verkondigd wordt dat Heineken's bier het beste is; of door het weer te hebben over de bekende A-gist- reincultuur die ons bier zo bijzonder maakt. Neen, ditmaal hebben wij het gewoon over het feit, dat Heineken's bier LEKKER is; zonder meer. U ziet op de foto onze reclamechef, de heer J. G. Timmer, die op de onlangs gehouden agentendag te Utrecht drie van de advertenties introduceerde. Op deze advertenties ziet u twee aan twee een schilder en een huisschilder, een fotograaf en een heel andere fotograaf, een typograaf en een echte graaf; „zij allen en nog veel meer mensen drinken Heine ken's bier omdat ze het lekker vinden". U begrijpt de bedoeling. Wij willen ditmaal op de vraag „waarom Heineken's bier" niet met hoogdra vende argumenten aankomen, maar slechts eenvoudig durven zeggen: „omdat het lekker is".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 7