Np. 16 Voorkom een financiële ramp in Uu> ge%in haar hobby maar sport liever niet als het niet moet. Hoewel ze wel sportief is, want toen mejuf frouw Van Uden bij ons kwam werken had zij nog nooit een glas bier gedronken en dat kan men vandaag niet erg beweren. „Ik heb geleerd, dat je zo'n glas in één teug moet leegdrinken, inplaats er van te nippen", verklapt zij lachend. Een van onze mannen, die in 1957 uit Rotterdam naar Den Bosch zijn overgekomen, is de heer W. A. Wisse (34), onderbaas van de boenplaats-tapkelder (een baas is er niet). Na 3 Vï jaar in Indonesië te zijn geweest, kwam hij in 1950 als arbeider in de tapkelder te Rotter dam. Als voorman kwam hij naar Den Bosch en is er nu onderbaas. „Natuurlijk is alles hier moderner, waardoor het werk veraange naamd wordt. Maar ik vind dat er verder geen verschil is of je nu in Rotterdam of Den Bosch werkt." De heer Wisse is een ras-voetbal ler. „In Rotterdam ging ik er mee naar bed en stond ik er mee op", zegt hij en vertelt dat hij bij S.M.V. een 4e klasclub speelde. „Nu in Den Bosch zit ik elke avond thuis". Natuurlijk geeft hij een deel van zijn vrije tijd aan de voetbalclub van de brou werij, waar hij het eerste elftal traint. „Maar het is slechts mijn werk, dat mij in Den Bosch houdt, want er is toch maar één stad waar ik zou willen wonen en dat is Rotterdam". Neem een W.A.-verzekering Is het u al eens overkomen dat uw lieve zoontje bij het voetballen op straat een ruit van uw over buurman heeft ingegooid en de buurman u de volgende dag de rekening kwam presenteren? Een dergelijk geval komt wel meer voor en is nog niet fataal. Door een vergissing of onhandigheid kunt u, of ieder lid van uw gezin, op elk moment van de dag een ander schade toebrengen en deze kan u dan aanspreken voor ver goeding van de geleden schade. De schade kan betreffen een ge broken ruit, een kapotte fiets etc. en dan is over deze uitgave wel heen te komen. Anders wordt het wanneer het gaat om schade waarbij mensen levens betrokken zijn. Denk maar eens bijv. aan de mogelijkheid dat uw zoontje zijn bal achterna loopt, waardoor een automobilist moet uitwijken, daardoor iemand aan rijdt en ernstig verwondt. Dokters- en ziekenhuisrekeningen, ja zelfs jaarlijkse uitkering voor invaliditeit of dood kunnen u, wanneer u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, financieel ruïneren. Om een dergelijke catastrofe te voorkomen is nu juist de W.A.- gezinsverzekering ingesteld, die het onmogelijk maakt dat een gezin door dergelijke gebeurtenis sen financieel te gronde gaat. De Heineken's Brouwerij heeft een speciale regeling bij een bekende verzekeringsmaatschappij weten te treffen, welke bereid is uw risico's tegen betaling van een zeer lage jaarpremie over te nemen. Deze gezins W.A.-polis dekt uw wettelijke aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van: a. Particulier (d.w.z. buiten uw normale werkzaamheden in dienst van „Heineken"), b. Hoofd van een gezin, c. Werkgever van huishoudelijk personeel, d. Houder van huisdieren, e. Berijder van fietsen zonder hulpmotor, f. Militair in vredestijd, voor zo ver de staat niet aansprakelijk is, g. Beoefenaar van sport als ama teur. Zie voor verdere gegevens het in dit nummer bijgevoegde formulier, en zend uw ingevulde strookje vóór 15 mei retour aan de perso neelsafdeling Amsterdam, Rotter dam of Den Bosch. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 5