't Is een nummer!97 Nr. 32 Nr. 0.9 Aan de beurt is weer 's-Hertogenbosch nodig is, want je weet het zelf beter. In 1949 kwamen voor ons span nende dagen toen Van Vollenhoven werd overgenomen. De vraag was wie bleef en wie niet." Heller bleef. In februari 1957 komt hij dan naar Den Bosch. „Een heel verschil met Eindhoven", zegt mevrouw Heller. Sinds anderhalf jaar is de heer Heller nu laadmeester in Den Bosch. „Een hele tijd", verzuchten wij bij de gedachte aan een 25- jarig jubileum. „Ach", zegt Heller, „het is wat, als je voor je kijkt, maar niet als je terugkijkt; dan is het niets!" Op de commerciële afdeling trof fen wij mejuffrouw Ans van Uden („mijn leeftijd mag er gerust bij", 25). Ook zij is vanaf het begin van het kantoor 1 april 1957 aanwezig. Geen zeil, geen matten, buiten een modderpoel, dat was toen nog het aanzien van dit nu zo gezellige kantoor. Haar werk is afwisselend: „correspon dentie, uitwerken van brieven, telefoontjes houden je de hele dag bezig", somt mejuffrouw Van Uden op. Ook aan het opbouwen van het archief heeft ze meege werkt. Bovendien is zij secretaresse van de personeelsvereniging en zit zij in het dagelijks bestuur. En dan valt er wat te regelen als bijv. zo'n jaarfeest voor de deur staat. Of zij haar collegae kent in de andere steden? „Amsterdam niet. Maar Rotterdam ben ik een keer geweest met een uitstapje. Toen heb ik eindelijk kennis gemaakt met de meisjes met wie ik zoveel bel of telex". Muziek licht en klassiek is Laadmeester Henk Heller (52) bleek de dag, dat wij hem op onze Bossche brouwerij zochten, niet aanwezig te zijn. Wat was het geval? Juist die dag vierde hij zijn 25-jarig jubileum en was hij thuis aan het feesten. „Op naar huis" dachten wij meteen en togen er heen. Temidden van zijn familie leden en vrienden vertelde hij ons over de afgelopen 25 jaar. Op 9 april 1934 kwam hij als chauffeur bij de Van Vollenhoven brouwerij te Eindhoven. Na tuurlijk heel andere tijden. „Voor 1929 kon je bijv. je rijbewijs krijgen zonder proef te moeten rijden", vertelt de heer Heller ons en voegt daaraan toe, dat ook het verkeer van toen natuurlijk niet te vergelijken valt met dat van vandaag. Ook het laden van de wagens ging toen nog met de hand, kist voor kist. De aflevering ge schiedde op een zeer speciale wijze. Bij de meeste klanten werd je zelf naar de kelder gestuurd met de mededeling: „Kijk maar wat er 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 4