De pusselhoek Blanco Kruiswoordraadsel Oplossing letter i mporteren groep- raadsel van maart t ramwagens ebenhaezer r entedagen i nwisselen nachtegaal handelaren De lettergroeppuzzel heeft velen aan het werk gezet, getuige de vele inzendingen. Hetgeen bewijst, dat er wel wat veranderd is sedert Terentius. Het resultaat van de loting is als volgt: 1. E. W. Herdink, Amsterdam; 2. Mej. J. M. Agatz, Rotterdam; 3. Mevr. Wed. Lange, Rotterdam. Allen van harte proficiat! In het streven naar variatie bieden wij voor u iets nieuws in het Personeelsblad aan, nl. het BLANCO KRUISWOORDRAADSEL. Dit is een raadsel, waarbij u zelf de plaats van de zwarte hokjes moet bepalen. Zo op het eerste gezicht lijkt het een onmo gelijke taak, maar achteraf zal het u enorm mee vallen. Uw oplossingen ontvangen wij gaarne vóór 1 juni a.s., terwijl wederom 3 surpriseprijzen ter beschikking zullen worden gesteld. Veel genoegen! KELLER HORIZONTAAL: 1. bewoner van Arabië; 6. meetlat; 12. koeiemaag; 14. watervogel; 15. voorzetsel; 17. rivier in Rusland; 18. nonsens; 20. voorzetsel; 21. landbouw werktuig; 22. heuvel; 24. ritselend; 27. groet; 28. rood huid; 30. transport; 32. uitgave (afk.)33. voorzetsel; 34. Noorse god; 36. lengtemaat; 37. muzieknoot; 38. jongensnaam; 40. het zij zo; 42. loot; 43. toegang; 44. verlaagde muzieknoot; 46. wintervoertuig; 48. dom zoog dier; 51. boom; 53. voegwoord; 54. vreemde munt; 56. dun; 57. windrichting (afk.); 58. voerlieden; 61. spanrib bij daken; 64. ondeugende jongensnaam; 65. naam van een orgelregister; 67. mann. dier; 68. meest gebruikte woord in gesprek en geschrift; 69. voorzetsel; 70. bid; 71. bezitt. vnwoord; 73. onderwijsvorm (afk.); 74. water in Italië; 76. Europeaan; 78. geratel; 79. kerkelijke straf. VERTICAAL: 1. onbekend; 2. waterstand (afk.); 3. vo gel; 4. diefstal; 5. verlaagde muzieknoot; 7. pers. vnwoord; 8. veiligheidshandle; 9. boom; 10. administratie troepen (afk.); 11. laten nagisten; 13. brutale vogel; 16. deel v. h. hoofd; 18. geneesmiddel; 19. heilroep; 21. wild zwijn; 23. ter gezegde plaatse (afk.); 25. Coöperatievorm (afk.); 26. niet eerder (afk.); 27. als onder (afk.); 29. schoolbchoefte; 31. baldadige jongens; 35. ferm; 38. ge wicht; 39. dorp op Veluwe; 40. ongeluksgodin; 41. troef kaart; 45. versterking; 47. schik; 49. appartement; 50. klierstof; 52. modder; 54. stad in Noorwegen; 55. Noorse dichtkunst; 57. titel; 59. lengtemaat; 60. muzieknoot; 62. uitroep; 63. post restante (afk.); 66. zwaardwalvis; 69. open strook in bos; 72. eikeschors; 74. wintervoertuig; 75. tweeklank; 76. lidwoord; 77. nota bene (afk.). kerktorens blikopener emballeren noodlottig geneesheer endos seren esdorentak nationalen ma rktvrouw edelmarter examinator s tandrecht Het gezegde van Terentius luidde: Ik ben geen mees ter in het oplossen van raadsels. expressief 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 19