Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 16-3-1959 J. G. Brands, bottelarij. 18-3-1959 E. Bonte, heftruck. 31-3-1959 J. Mulder, garage. 31-3-1959 A. K. Drent, machinekamer. 1-4-1959 F. M. Stolzenback, bottelarij. 2-4-1959 K. Westenberg, bottelarij. 3-4-1959 G. Veldkamp, garage. 6-4-1959 E. F. Sparendam, gistkelder. 6-4-1959 D. C. Peerdeman, bottelarij. 6-4 1959 I. P. Lettinga, gistkelder. 7-4-1959 T. Pool, gistkelder. 10-4-1959 R. Idzardi, bottelarij. 10-4-1959 J. J. de Ruyter, bottelarij. 20-4-1959 J. Holleeder, techn. verzor- gingsdienst. Rotterdam: 1-4-1959 Mej. I. van der Windt, ex portafdeling; 1-4-1959 Mej. E. van Buuren, techn. administratie. 1-4-1959 J. Wezenaar Laurens, afd. inkoop. 1-4-1959 P. J. H. Krebs, afd.chef Tro pen. 7-4-1959 A. Rook, postkamer. 1-5-1959 H. de Valk, afd. centrale documentatie. Den Bosch: 1-4-1959 E. M. Tromp, afd. bouwkun dig onderhoud. 1-5-1959 P. J. v. Heugten, afd. be drijfsadministratie. In vaste dienst traden: Amsterdam: 1-3-1959 H. A. Fernhout, bottelarij. 1-3-1959 A. J. Pohner, ziederij. 1-3-1959 L. Keesman, garage. 1-4-1959 H. A. Okkes, bottelarij. 1-4-1959 R. J. F. Sluiter, huishoude lijke dienst. 1-4-1959 W. M. Verbakei, alg. werk plaats. Rotterdam: 1-4-1959 H. J. Korendijk, afd. garage werkplaats. 1-4-1959 J. C. Kuypers, afd. transport/ auto's; 1-4-1959 H. R. Weij, bottelarij; 1-4-1959 H. J. Wulffele, afd. transport/ auto's. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 21-3-1959 J. C. Manoth, boenplaats. 21-3-1959 C. Schellingerhout, bottelarij. 21-3-1959 C. Visser, vatenperron. 21-3-1959 F. H. Janssen, huish. dienst. 21-3-1959 W. F. J. Versteeg, bottelarij. 24-3-1959 J. Dokter, gistkelder. 24-3-1959 E. Jongeling, gistkelder. 8-4-1959 J. B. Snels, machinekamer. 28-3-1959 Th. J. Backer, bouwk. werk plaats. Rotterdam: 31-3-1959 Mej. S. Woesthoff, afd. mech. administratie. 31-3-1959 Mej. H. W. Seeker, afd. inkoop. 30-4-1959 Mej. I. Uijl, afd. export. 30-4-1959 Mej. A. J. Ockhuysen, afd. boekhouding. 30-4-1959 Mej. J. v. Zeelst, afd. boek houding. 30-4-1959 Mej. L. M. Pieterse, afd. in koop. 15-4-1959 Mej. M. H. de Haas, labora torium. Den Bosch: 31-3-1959 H. J. v. Venrooy, bottelarij. 11-4-1959 Mej. G. E. Peulen, afd. be drijfsadministratie. Getrouwd Amsterdam: 13-4-1959 K. Hos, afd. inkoop, met mej. J. Bischot. Rotterdam: 18-3-1959 J. Kühn, afd. lagerkelder, met mej. C. M. de Waard. Geboren Amsterdam: 17-3-1959 Gijsbert J., zoon van B. Leent- vaar, afd. buitenland. 20-3-1959 Johan C., zoon van J. C. Fischer, afd. personeelszaken. 21-3-1959 Hillegonda L. J., dochter van C. Somers, lagerkelder. 28-3-1959 Jannetje M., dochter van C. v. Zijl, bottelarij. 9-4-1959 Yvonne, dochter van G. Mul der, bottelarij. Rotterdam: 12-3-1959 Jolanda M., dochter van K. v. d. Berg, afd. bottelarij. 13-3-1959 Selinde, dochter van mr. J. Krantz, comm. afdeling. 25-3-1959 Ellen, dochter van J. Middel hof, afd. tekenkamer. 27-3-1959 Rookje C., dochter van P. J. Trum, afd. algemene werkpl. 1-4-1959 Regin S. E., dochter van E. W. Roco, in opl. voor afd.chef tropen. Den Bosch: 16-3-1959 Henricus J. P. M., zoon van P. L. v. Hezik, bott. onder houd. 17-3-1959 Andreas W. H., zoon van H. G. v. Schijndel, garage. 23-3-1959 Lambertus J., zoon en Jeanette G., dochter, van L. v. d. Bo- gaert, waterzuivering. 29-3-1959 Henricus W. M., zoon van H. Hausmanns, gistkelder. 8-4-1959 Petrus J. M., zoon van D. Vogels, garage. 8-4-1959 Wilhelmina H. A. M., dochter van A. Boumans, garage. Gepensioneerd: Amsterdam 21-3-1959 J. C. Manoth, boenplaats. 28-3-1959 Th. J. Backer, bouwkundige werkplaats. Overleden: Rotterdam: 27-3-1959 L. J. Corcus, afd. centraal magazijn. Mutaties: Amsterdam: De heer G. J. Pothoven is met ingang van 1 april 1959 aangesteld als baas van de ligkelder, tapkelder, boen plaats en kuiperij. 40 jaar getrouwd: Amsterdam: J. Pronk, gepensioneerd, en mevrouw C. C. J. PronkBezuyen. Diploma's: Amsterdam: Mej. J. J. Schoemaker, afd. boekhou ding, heeft het „Lower Certificate in English" van de University of Cam bridge behaald. Op Goede Vrijdag ging plotse ling van ons heen LEONARDUS BOVENS, employé van het Centrale Ma gazijn in Rotterdam. Ingewij den wisten weliswaar, dat zijn gezondheid niet al te best was, maar toch kwam het bericht van zijn overlijden nog altijd onverwacht. Bovens was een nobel mens met een zeldzame plichtsbetrachting en een stuwende kracht op zijn afdeling. De zeer grote waar dering van hen, die met hem samenwerkten kunnen wij moei lijk onder woorden brengen. Hij ruste in vrede. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 17