Lagos in vogelvlucht Overstroming COUVRE-FEÜ HiMOHi 10 Propagandist Een franse fotograaf zag op zijn reis in Madagascar ons reclameetiket boven een de creet dat uitgevaardigd was in verband met de recente overstromingen aldaar. Hier in wordt avondklok afge kondigd. Uit Lagos, waar de Nigerian Bre weries Ltd. zojuist een nieuw kantoor gebouw heeft verkregen, zoals u in ons vorig nummer heeft kunnen lezen, ontvingen wij deze luchtfoto. U ziet hoe uitgestrekt het terrein is, dat de brouwerij met al haar afdelingen en gebouwen beslaat. PRfctDENCE OU DÉCRET N 59-43 instiiuan! Ie daas évaeöêes 4e la vii{« tie Tananarive 01DY (décret) N' 59-43 manopoka ny »m,n' n, ,vK, «•I»»* "t mpmlm «tGS «WW toUamJZT Uit Paramaribo ontvingen wij een foto van een feestelijke bijeenkomst op de plantage Nieuw Grond aan de Commewijne. De eigenaar van deze plantage, de heer Seljee, be kend onder de naam „Baas", is sedert 38 jaar in Suriname en een groot voorvechter van de sociale verzorging van de plantagearbei ders. Dank zij zijn toedoen zijn verscheidene recreatiezalen ge opend. Bovendien is hij en dat toont de foto wel duidelijk een groot propagandist voor Heine- ken's bier. Dat hij nog vele jaren zijn propaganda moge voeren! 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 15