1959 Jaarfeest s9'Hertogenbosch 's-Hertogenbosch is dit jaar de laatste van onze drie Nederlandse brouwerijen, die hun jaarlijkse personeelsavond organiseerden. Op zaterdag 11 april werd in het Casino grootscheeps feestgevierd. De organisatoren hebben het wer kelijk zó knap klaargespeeld het programma van de avond tot het laatste moment geheim te houden, dat ieder van ons in onwetendheid en vol spanning zijn plaats in de zaal innam. De avond werd geopend met een welkomstwoord door de voorzit ter van de personeelsvereniging, de heer Van Renswoude. Daarna sprak onze directeur jhr. Wittert van Hoogland enkele optimistische woorden over de ontwikkeling van onze nieuwe brouwerij, en weer daarna volgde er iets wat in Den Bosch nog nooit op het jaarfeest gebeurd was. Er werd namelijk door de directie een jubi laris gehuldigd. De eerste in Den Bosch: de heer H. A. F. Heller, laadmeester, die zijn 25-jarige jubileum vierde. Daarna kwam het „programma", dat voor velen een grote verrassing was. Berry Kievits en Gerard Walden's show „Anders dan an ders" bracht een bonte afwisseling van zang, dans en sketches, welke slechts onderbroken werden door de pauze, die er was om de „witte bon" te consumeren. Na afloop van de show begaf men zich naar de danszaal, die deze keer zeer decoratief met oranje lampionnen was versierd. Het dansorkest The Glosters zette de muziek in. Maaren daar heb je nou weer een voorbeeld van feestvreugde van onze zuidelijke broeders en zustersnauwelijks was de band aan het spelen of met een oorverdovend gedonder kwamen daar plotseling midden op de dansvloer de kikvorsman nen aangezet (de hofkapel van prins Carnaval). Het is onnodig u te vertellen, dat het binnen enkele seconden weer Carnaval was in het Bossche Casino en er werd gehost als van ouds tot vroeg in de ochtend. Geslaagd mag deze avond in alle opzichten genoemd worden, en dat is grotendeels te danken aan een goede organisatie, waarvoor uit naam van allen onze hartelijke dank.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 12