Verder wordt er op 30 meter hoogte tegen de schacht een stuurhut aangebracht, welke een getrouwe af spiegeling zal zijn van een scheepsbrug met alle instrumentaria. Ten slotte zal de bovenbouw van deze toren, waarin een restaurant en een bar zullen komen, met keukens en zaaltjes, worden gebouwd. De Heineken's Brouwerij staat de bouw en inrichting hiervan met haar adviezen bij, terwijl ook al een pachter voor het restaurant is benoemd. De bovenbouw zal in staalconstructie aan de voet van de toren om de schacht worden geconstrueerd. Wanneer de huid van spuitbeton is aangebracht, wordt deze bovenbouw, met een gewicht van circa 250 ton, in z'n geheel 90 meter omhoog gehesen. Nadat de staalconstructie boven aan de schacht is bevestigd, wordt op deze drie verdiepingen nog een vierde verdieping met winkeltjes, P.T.T.-ruimten en een uitzichtplatvorm gemonteerd. Verder worden in de schacht twee liften en een noodtrap aangebracht. Spectaculair bouwsysteem Het maken van de torenschacht van gewapend beton is een min of meer spectaculair systeem van bouwen, omdat men de ruim 100 meter hoge toren in enkele weken bouwt (als „Vers van 't Vat" verschenen is, zal de toren vermoedelijk af zijn) met een zogenaam de glijdende bekisting. Deze bekisting vormt een soort houten krans binnen- en buitenom de te maken wand, die van elkaar worden gehouden op 30 cm afstand door vork- vormige bokken, die over de omtrek zijn verdeeld. Aan deze zg. bokken zijn hydraulische vijzels be vestigd, die met tandjes grijpen in hardstalen staven, die op hun beurt weer steunen op de funderingsplaat. Doorsnee van de glijdende bekisting, die bij de bouw van de Euromast wordt gebruikt Het wapeningsijzer is geplaatst in een 30 cm brede ruimte tussen buizen en buitenkist. De muur van de toren wordt nu gemaakt door beton te storten tot de 1.20 meter hoge kist gevuld is. Dan is het moment gekomen om de vijzels in wer king te stellen en via hun tandjes trekken deze vijzels zich omhoog langs de klimstaven, die steeds met 3 meter worden verlengd. Op deze manier worden de bokken en dus ook de kist mee naar boven ge nomen. Dat klimmen gaat niet hard, het is telkens een kwestie van 2 cm en dat duurt enkele seconden. Ongeveer 15 a 20 cm per uur gaat de kist dus ook de muur omhoog. Dit betekent, dat na 6 a 8 uur de verse beton onder de 120 cm hoge kist vandaan komt. Aan de binnen- en buitenkant van deze kist is een aan kettingen gehangen vloer bevestigd, waarop de afwerkers staan, die de verse beton met plekspannen bijwerken, zodra deze uit de kist verschijnt. Op die zelfde vloer aan de binnenkant bevindt zich ook een verwarmd schaftlokaal. Continu-ploegen Aangezien het onderbreken van het storten te veel moeilijkheden met zich meebrengt, wordt er in drie ploegen van ieder 25 man continu gewerkt. Het tempo, waarmede deze toren gebouwd wordt is onge lofelijk. Op het terrein is een tekening opgehangen, waarop dagelijks precies de stand wordt aangegeven. Op 3 maart is men begonnen en toen wij op 12 maart een kijkje gingen nemen, was de hoogte al 41.20 meter. De genoteerde dagelijkse standen daartussen waren: le dag: 2.35 meter, vervolgens: 6,38, 10,50, 14,60, 19,60, 24,25, 28,60, 33,42, 36,42, 41,20. Zoals u ziet dus 4 a 5 meter per dag. De gereedkoming van deze Euromast, die staat tussen de Parkhaven en de ingang van de Maas tunnel, is geraamd op 25 maart 1960, de opening van de internationale Tuinbouwtentoonstelling. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 5