Omschrijvingen kruiswoordraadsel: wm vu mik wyt 6n tmmtL Ga niet met vakantie Oplossing HORIZONTAAL: 1. wat met Pasen veel gegeten wordt; 9. iets degelijks; 11. ver laagde muzieknoot; 12. snijwerktuig; 14. componist; 15. zeil wedstrijd; 19. oproer; 20. het achterwege laten; 22. insect; 23. roofvogel; 25. verwonding; 26. voorzetsel; 27. vr. titel; 28. muziektempel; 31. in te vullen: ker; 32. goeierd; 33. met betrekking (afk.)34. erfgenaam; 35. tweeklank; 37. praal; 40. tegengestelde van windzijde; 42. voorwerp van herinnering; 43. vaststelling; 45. boom; 47. uitroep; 48. Ned. Spoorwegen; 49. stichter van Rome; 51. plaats op Veluwe; 52. uitroep; 53. ijverig; 57. zoals beneden (Lat. afk.); 58. wateremmer; 59. Algemene Radio Omroep (afk.); 61. vochtig; 62. fraais; 64. letterkundige; 68. loodrecht opstaand; 70. meisjesnaam; 71. onderdeel van een trap; 72. lidwoord; 73. tot en met; 74. plaats in Zeeland; 76. het telkens veranderen van mening etc.; 78. en anderen; 80. Ned. Oost-Indië; 82. driedaags godsdienstig feest; 83. naam uit kinderboek; 85. dus; 86. bepaalde kabels bij spoorwegen; 89. overzicht der lessen; 92. eikeschors; 93. inkeping; 94. Ind. houtskool; 96. gewicht; 97. achting; 98. plaats op de Veluwe; 99. vennootschapsvorm; 100. scheik. element (afk.); 101. boom; 102. water in Brabant; 103. koeriers; 106. neerslag; 107. meisjesnaam; 109. mand; 110. Mohamme danen; 112. de helft van het opgegevene (op recepten); 113. slot; 114. wijnglas; 116. voorzetsel; 117. volksuitdrukking voor dame; 118. verzameling van cijfers; 120. opdiener; 124. Centrale Werkplaats (afk.); 125. landtong; 127. geslepen glazen; 130. water in Utrecht; 131. god van de stroom; 133. voorzetsel; 134. gedateerd; 135. voetbalclub; 136. versiersel; 138. land in Azië; 140. afstandsmaat; 142. gast; 143. Olympische Spelen (afk.); 144. meisjesnaam; 145. namiddag; 146. vensterruit; 149. bekende motorrennen; 150. Unie Liberaal (afk.); 151. azijn; 153. getij; 154. meisjesnaam; 155. bijwoord; 157. adem halingsorgaan; 158. slavenboten; 160. rijksregeling (afk.); 161. rond voorwerp; 162. Stoomvaart Mij. (afk.); 164. windrichting; 165. voegwoord; 166. start; 168. wat op iets gedrukt is; 170. daar; 171. open strook in bos. VERTICAAL: 1. schrijfbehoefte; 2. bepaalde werktijd; 3. opera van Verdi; 4. gehalte; 5. aanvoerder der Joden; 6. Ned. letterkundige; 7. laboratoriuminstrument; 8. Joodse meisjesnaam; 9. marine haven in Indonesië; 10. stof; 12. korrelvrucht; 13. Staats spoorwegen; 14. april; 16. tekening; 17. voorzetsel; 18. kant; 21. naam v. dierendiem (juli/aug.; 22. deelnemer aan het beleg; 24. gevaar; 26. kweker; 29. jongensnaam; 30. op de grond smijten; 32. slinks; 36. wereldorganisatie; 37. baas van een kermisspel; 38. stapel; 39. bijwoord; 40. meisjesnaam; 41. zoogdier; 44. lengtemaat; 46. hof van Eden; 50. opstandelingen; 54. niet dezen; 55. adviseur; 56. doodlopende steeg; 58. Hunen- koning; 60. akkoord; 63. goud (Frans); 65. bepaalde sorteer- apparaten; 66. samenstellende delen; 67. groot mens; 68. ge voel voor het komische; 69. kleine lekkernijen eten; 70. leeftijd (Engels); 71. zonder jaartal (Lat. afk.); 75. wanden; 77. kle dingstuk; 79. plaats in Duitsland; 81. gebergte in Rusland; 84. statistisch verloop; 87. een ieder; 88. smeermiddel voor bepaalde machine; 90. uitvinder v/h elektromagnetisme; 91. aanbrengen van tegels; 95. lichtgevende insekten; 100. stem ming; 104. vrucht; 105. voegwoord; 108. godin v/d. dageraad; 109. knaagdieren; 110. bewoner van Aziatisch land; 111. namiddag (afk.); 112. knolgroente; 115. titel; 116. titel; 119. meisjesnaam; 121. Ned. letterkundige; 122. Vader v/d Latijnse poëzie; 123. ziekte aan tabaksplant; 126. Spaanse dans; 128. plaats op Veluwe; 129. gevangenis; 132. Engelse leger des Heils (afk.); 136. militair (afk.); 137. aandrijfmachine; 139. gewicht; 141. zoogdier; 142. van zich zelf; 147. kippen eigen schap; 148. enige; 152. gewicht (meerv.); 156. titel; 157. dik en plomp; 159. vod; 161. uitroep; 163. schadelijk insect; 167. nummer (afk.); 169. om te bedanken (afk.). ga m 15 juli efn 15aug. •f: Velen zullen nu al weer druk bezig zijn met het maken van vakantie plannen. Daarom willen wij in verband daarmede alvast één ad vies geven; wanneer u niet gebon den bent aan schoolgaande kinde den en uw werk laat het toe, ga dan vóór half juli of na half augustus met vakantie. U hebt dan meer rust en meer ruimte. U vindt dan een zitplaats in bussen en treinen. De wegen zijn veel rustiger, zodat u zich op fiets of bromfiets niet ieder ogenblik bedreigd voelt. Op het strand, in de bossen en op de heide is er nog voldoende ruimte om ongestoord te kunnen genieten. Bovendien vindt u in hotels, pen sions, vakantieoorden, bungalow- en kampeerbedrijven vaak meer plaats voor minder geld. Daarom willen ook wij u in het kader van de actie voor vakantie spreiding adviseren: „Ga niet met vakantie. tussen half juli en half augustus." cij Ier-kruiswoord raadsel A - 8, B - 14, D-ll, E - 5, F - 26, G - 7, 1-16, K-21, L - 13, M - 19, N - 2, O-6, P - 23, R - 1, S-17, T - 3, U - 25, V - 15, W - 9, Y - 20, Z - 4. Variant: Koop niet wat gij gebruiken kunt, Maar koop wat gij niet missen kunt. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 23