Siempie Snugger 1* Personalia Was dat maar waar, dan zaten de rovers waarschijnlijk al achter slot en grendel." Het was beslist geen gemakkelijke opdracht die Siempie en Daafje kregen. Zij moesten proberen te ontdekken wie de dieven waren. Zulke kleine jongens kunnen natuurlijk overal lopen, zonder dat de dieven wantrou wend zouden worden. Na nog wat gezellig gekeuvel werden de jongens naar Siempies huis gebracht. In diens kamertje werd het volgende afgesproken. Zij zouden samen eerst nagaan, wie daar kwamen. Daar 's nachts heen te trekken, zou natuurlijk niet meevallen. Hun vaders sloten 's avonds het huis heel goed af. Siempie had gelukkig al gauw een plannetje. Daafje zou de volgende avond bij Siempie komen slapen. Siempie zette dan stiekem de ladder tegen het huis en de wekker op twaalf uur. „Ja, ja", zei Siempie. „Het zal best lukken. Wanneer wij aan de Goudkust zijn, houden we ons schuil achter de Stenen Toren, je weet wel, waar men ijs verkoopt. Maar laat niemand iets merken hoor." Mevrouw Snugger vond direct goed, dat Daafje kwam slapen. Ongewoon vroeg trokken de vriendjes die avond naar bed. Siempies moeder moest erom lachen, dat de jongens zo'n haast hadden. Als ze geweten had! JOS TABBERS IW.e III Jullie weten natuurlijk nog wel dat Siempie en Daafje met de hoofd commissaris uit rijden mochten. Vrolijk pratend stapte het tweetal in de zwarte Volkswagen van de hoofd commissaris. Een paar jongens van school gaapten hun nieuwsgierig aan en smoesden: „Die hebben zeker wat uitgehaald. Nu hebben ze straf." De Volkswagen reed weg. Eerst waren Siempie en Daafje wat bang, want de hoofdcommissaris reed hard. Hun angst verdween na enkele minuten en de vriendjes genoten van de tocht. Na ongeveer twee uur rijden reed de hoofdcommissaris een boslaan in en zette de auto aan de kant. Gezamen lijk liepen zij naar een wit huis, dat aan het eind van de boslaan stond. De hoofdcommissaris belde en even later werd de deur geopend door een politieagent. Verwonderd keken de jongens elkaar eens aan. Wie had ooit gedacht, dat hier politie zou wonen? Zij volgden de hoofdcommissaris naar binnen. Deze legde hun uit: „Wij willen jullie de bijl laten zien, waar mede het goud wordt afgehakt. Natuurlijk weten wij niet waar de dieven vandaan komen. Het kunnen evengoed onze Goudscheppers zijn als buitenlanders. Vorige week is deze bijl gevonden waar het goud afgehakt werd. Hier is zij. Zulke bijlen zijn in ons land niet te koop. in onze dienst traden: Amsterdam: 1-3-1959: Drs. G. van Schaik, afd. export. 1-3-1959 Mej. M. Kroon, afd. boek houding. 1-3-1959 J. J. Helsloot, afd. winkel verkoop. 1-3-1959 F. A. Nanning, afd. export. 1-4-1959 Mej. M. van der Moor, afd. boekhouding. 9-3-1959 W. F. J. Versteeg, bottelarij. 10-3-1959 H. J. Koopman, garage. 10-3-1959 J. C. Jagtman, garage. Rotterdam: 1-3-1959 G. J. van Roon, afd. inkoop. 1-3-1959 Drs. W. H. Loef, laborato rium. 1-3-1959 M. J. W. Heringa, onderbaas alg. werkplaats. 5-3-1959: P. de Groot, afd. boekhou ding. 9-3-1959 H. W. G. van Reede van Oudtshoorn, afd. export. 1-4-1959 J. van Gelder, afd. onroeren de goederen. Den Bosch: 1-3-1959 Mej. J. M. Krutzen, afd. be drijfsadministratie. 1-3-1959 J. G. v. d. Weyden, vertegen woordiger winkelverkoop. In vaste dienst traden: Rotterdam: 1-2-1959 C. J. Vink, afd. flat. 1-3-1959 J. W. Stigter, afd. alg. werk plaats. 1-3-1959 H. Visscher, afd. bottelarij. 1-3-1959 J. de Langen, afd. bottelarij. 1-3-1959 H. J. Smit, afd. bottelarij. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 20-2-1959 H. Verhoef, magazijn. 21-2-1959 H. Duim, O II. 21-2-1959 W. J. de Jong, bottelarij. 28-2-1959 G. Timmer, rioleur. 28-2-1959 H. Alkema, heftruck. 7-3-1959 A. Ruijer, bottelarij. Rotterdam: 31-1-1959 J. C. Grund jr., afd. alg. werkplaats. 1-4-1959 Mej. E. Faas, afd. C.M.A. Den Bosch: 31-1-1959 Mej. M. J. P. L. Stregels, sociale dienst. 28-2-1959 H. J. B. Aarts, chef perso neelszaken. Getrouwd Amsterdam: 21-3-1959 B. Koopman, bottelarij, met mej. W. de Ridder. 6-3-1959 J. J. Pesman, machinekamer, met mej. T. Vlietstra. Rotterdam: 1-2-1959 F. D. P. Heuser, afd. haven dienst, met mej. J. G. Kriste- lijn. 13-3-1959 Mej. H. Kort, afd. correspon dentie, met de heer A. van Ast. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 20