(De allernieuwste colonne doet er thans^O.OOO per uur.) Wat paniek betekende wist de heer Dijkxhoorn ook al destijds; name lijk als er tegelijk 100 kisten wer den besteld. Dat betekende over werk. En de werkdagen waren al dertien-urig. Later werd hij pas- teuriseerder en de laatste twintig jaar was hij voorman. Nu zit de heer Dijkxhoorn uitsluitend in de dagdienst en houdt de admini stratie van de bottelarij bij. Thuis houdt hij zich het liefst bezig met zijn tuin. „Wil je het goed bijhouden, dan eist dat veel zorg en werk", legt hij ons uit en vertelt daarbij ook dat hij twintig jaar lang in een muziekvereniging heeft gezeten. Op onze vraag welk instrument hij speelde, antwoordde hij lachend: „Och, ik heb van alles gedaan wat nodig was. We moesten elkaar per slot van reke ning helpen. Het leukste waren eigenlijk de jaarlijkse boottochten, die van 's ochtends half zes tot een uur 's nachts duurden. Mijn vrouw is één keer mee geweest, maar die ging niet voor een tweede keer!" No. 31 Wanneer je de heer J. C. Roelofs (41) zelf vraagt wat hij nu precies bij onze brouwerij doet, zal hij ongetwijfeld antwoorden: „Ik ben de klusjesman". Een flinke „klus" had hij zeker aan de openingsdag van Den Bosch. Installatie van licht, omroep, telefoon en band opnamen regelde hij allemaal. Vraag je het echter aan een ander dan zal het antwoord luiden: Mijnheer Roelofs is belast met de in het concern voorkomende elektrotechnische projecten en ad viezen. Hij steunt al op een twintigjarige praktijkervaring, die hij opgedaan heeft na de M.U.L.O., Ambachts school en M.T.S. te Haarlem te hebben doorlopen. „De sterk stroom is mijn eigenlijk gebied" merkt hij op en vertelt hoe hij in de jaren '46'54 voor derden al bij Heineken heeft gewerkt bij de ombouw van gelijkstroom op draaistroom in het bedrijf. „Dat was een enorm project dat in wezen nog niet helemaal af is omdat het behalve omzetting ook vernieuwing plus uitbouwen bete kende; en aan dat laatste wordt vandaag nog gewerkt." In '56 kwam hij in vaste dienst. Op onze vraag om zijn werkzaamheden nader uit te leggen vertelt de heer Roelofs het volgende: „Kijk, ik ben ondergeschikte aan de werk tuigkundige dienst. Er wordt b.v. een bottelcolonne gekocht. Dan zeggen ze tegen mij: Kijk hier is de colonne, zorg er maar voor dat hij draaien kan. En dan moet ik er zelf een elektrische installatie voor ontwerpen." Ook in Den Bosch is hij de man, die zoals hij zegt „de draadjes aan elkaar moet knopen" bij de mon tage van o.a. de ziederij en het silogebouw, die beide via een lange-af standsbediening werken. Daarbij wordt de heer Roelofs geassisteerd door de chef-monteur, de heer Streep. Vele buitenlandse projecten op dit gebied zoals voor brouwerijen in Venezuela en in de Kongo worden eveneens door hem ontworpen. Kortom er is werk genoeg in de groene keet, die zeer merkwaardig, quasi opgehangen, boven op het Rotterdamse poort- controlegebouwtje staat. En als we nog even verder praten blijkt dat de hobby's van de heer Roelofs ook op het terrein liggen van zijn dagelijkse werkzaam heden. Al 16 jaar lang geeft hij lessen in de elektrotechniek en ook met een bepaald onderdeel van de auto mobieltechniek houdt hij zich graag bezig. Trouwens thuis is er geen karweitje dat hij niet kan opknappen. Of het nu schilders- of loodgieterswerkzaamheden zijn, hij draait er zijn hand niet voor om. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 9